Tip: Vyplňte svůj mobil ve Vašem profilu. Tento údaj nebude zveřejněn, ale umožní Vám v budoucnu využít SMS služeb Mělníčku!
Trio interier

Město

O našem městě - co se děje.

Manažerské pochybení?

V kontextu aktuální situace kolem MKDM, jsem si se zájmem přečetl nové číslo (3/2011) měsíčníku Mělnická radnice. Na straně 3 existuje rubrika „Z jednání rady a zastupitelsva“, kterou čtu pečlivě.
Do oka mi padlo usnesení z RM o zřizení rady Fondu regenerace. Otevřel jsem tedy složku s dokumenty, které pojednávají právě o zřizování (jmenování) rady Fondu regenerace, a zjistil jsem, že zde došlo k výraznému překročení pravomocí RM, tím pádem k manažerskému pochybení, jež má za důsledek neplatnost rozhodnutí RM. Toto pravděpodobně pramení z absolutní neznalosti jednotlivých dokumentů nebo z pocitu, že si někdo může prostě dělat cokoliv. Obě varianty jsou odstrašující.

Město 14 komentáře | » číst dál

Ukončení privatizace bytového fondu na Mělníku

Možná jste mnozí zaregistrovali, že město Mělník ukončilo privatizaci bytového fondu. Jedním z těchto důvodů byla cena bytů, která ani zdaleka neodpovídá tržním cenám, za které se byty dnes prodávají. Argumentem zvýhodněných cen v poslední fázi privatizace bylo především zachování stejných podmínek pro všechny uživatele bytů, kteří projevili zájem si je od města odkoupit. Bohužel se v několika případech ukázalo, že někdy nejde ani tak o bydlení, jako spíše o to, vydělat na úkor města pěkný balík peněz.

Město 2 komentáře | » číst dál

Poděkování a jak dál v MKDM

Před několika dny skončilo mé působení ve funkci ředitele kulturního domu.  Chci poděkovat všem, kteří mi projevovali svoji přízeň.  Děkuji ale i těm, jejichž věcná a objektivní kritika přispěla k posunu tím správným směrem.  Ono ne nadarmo se říká: „lepší dobrý nepřítel než špatný přítel“. Ale všichni víte, že se velmi nerad vzdávám, takže nyní něco k budoucnosti.

Město 12 komentáře | » číst dál

Ředitel kulturního domu dlaždičem

Tak nějak přemýšlím, jak se bránit lžím a pomluvám. Vyřčená lež je rychlejší než světlo. Poškodí a její pachuť zůstává. Nuže tedy, pustíme se do věčného a nikdy nekončícího boje.
Byl jsem odvolán z funkce ředitele MKDM ke dni 28. února 2011.

Město 19 komentáře | » číst dál

Centrum seniorů Mělník


Na přelomu roku přišla do Rady Města anonymní stížnost na vedení CSM. Během šetření nebyla prokázána žádná pochybení, co se týče hospodaření a běžného chodu provozu organizace, nicméně pro lepší atmosféru a podmínky pro tak namáhavou práci, jako je péče o seniory, byla přijata některá doporučení.

Město Napsat komentář | » číst dál

Mělník se ukáže turistům


Mělník - Díky zbrusu novému informačnímu systému budou mít turisté možnost lépe najít zdejší památky a zajímavá místa. Moderní rozcestníky nahradí zastaralá značení v centru města na přelomu listopadu a prosince. ,,Město nechá vyměnit sloupy a také směrovky, které už budou odpovídat ustálené normě, budeou tedy hnědé s bílým písmem a piktogramy, tak by se v Mělníku vyznali snadno a lehce i cizinci," dolnil Jiří Dohnal, vedoucí oddělení památkové péče mělnické radnice. Nový systém si vyžádá investici 250 tisí korun.

Město 14 komentáře | » číst dál

video ze ZM


Umístění videozáznamu z jednání ZM na stránkách města je reálné, a možná že už příští jednání ZM dne 6.prosince bude moci každý kdo má zájem, shlédnout online.

Město 13 komentáře | » číst dál

Opravdu nové zastupitelstvo

Tak to máme za sebou. Ustavující schůze zastupitelstva proběhla, čelní představitelé města byli zvoleni. Pro mnohé se až tak moc nezměnilo. Jenže to je jen první dojem. Tohle je opravdu novézastupitelstvo. Jako ex-zastupitel to mohu posoudit. Co zásadního se změnilo oproti minulému zastupitelstvu?

Město Napsat komentář | » číst dál

Kauza CZECH RADAR a malý dovětek k volbám

Vážení spoluobčané, vážení zastupitelé, spolu s několika přáteli jsme na počátku letošních prázdnin založili občanskou iniciativu "Náš Mělník". Dění v našem městě nám není lhostejné, cítíme se býti lokálními patrioty a proto považujeme za důležité se angažovat v současném i budoucím vývoji města. Neusilujeme o politickou moc, ale chceme se aktivně k problémům v Mělníku vyjadřovat. V letních měsících jsme vás informovali o našich zjištěních v rámci důkladného prověřování Revitalizace historického centra města (http://melnicek.cz/node/5706; http://melnicek.cz/node/5905), která byla nevyjasněným způsobem prodražena o 40. mil. Kč a všechny tyto náklady zaplatilo město Mělník ze svého rozpočtu. Byli jsme ze strany veřejnosti posléze upozorněni také na problematiku Czech Redar a po našem pátrání již neváháme o tomto případu psát opět jako o kauze.

Město 21 komentáře | » číst dál