Město | Mělníček.cz - Mělník v pohybu
Tip: Chcete i Vy mít svůj banner nebo komerční inzerát na tomto webu? Napište nám na [email protected].

Město

O našem městě - co se děje.

Setkání devíti „starostů“

V pondělí 4. října se uskuteční velmi zajímavé setkání v Masarykově kulturním domě na divadelním sále. Nadpis zní možná zvláštně, ale jak všichni víme, kandiduje zde v komunálních volbách 9 stran a hnutí. A každá kandidátka má svého lídra. Tedy jinými slovy možného starostu. A právě setkání těchto lídrů se ono pondělí od 18.00 hodin uskuteční. 

Město 90 komentáře | » číst dál

Lídři stran a jejich pět odpovědí

Do komunálních voleb zbývá měsíc. Co si myslí lídři politických stran a sdružení, kteří se ucházejí o křesla v zastupitelstvu Mělníka? Umějí definovat největší problém města? A jak by ho sami řešili?

Město 84 komentáře | » číst dál

Revitalizace centra města – odpověď iniciativě „Náš Mělník“

Vážené členky a členové iniciativy „Náš Mělník“, vážené čtenářky a čtenáři, v prvé řadě bych Vám chtěl sdělit, že velice často čelím já i ODS Mělník nějakým lživým nařčením a s blížícími se volbami se toto již nesnesitelně stupňuje. Zpravidla pak zjistím, že tyto útoky pocházejí od stále těch samých osob, které se prostě nedokázali vyrovnat s výsledkem minulých voleb a doufají, že se tímto způsobem zviditelní ve volbách nadcházejících. Z tohoto důvodu jsem si ověřoval, zda-li občanské sdružení „Náš Mělník“ vůbec existuje. Nyní jste tedy občanskou iniciativou a ať je to jak chce, odpovídám na Vaše dotazy. 

Město 4 komentáře | » číst dál

Podezřelá revitalizace - pokračujeme dál

Spolu s několika přáteli jsme na počátku letošních prázdnin založili občanskou iniciativu " Náš Mělník". Dění v našem městě nám není lhostejné, cítíme se býti lokálními patrioty a proto považujeme za důležité se angažovat v současném i budoucím vývoji města. Neusilujeme o politickou moc, ale chceme se aktivně k problémům v Mělníku vyjadřovat. Na sklonku července jsme na tomto webu zveřejnili poznatky, které se nám podařilo shromáždit k akci Revitalizace historického centra města. Některé ze zjištěných skutečností nás nepříjemně překvapily a my jsme se proto obrátili na členy Zastupitelstva se 4 zásadními otázkami a požádali jsme o jejich zodpovězení. Po uběhlém měsíci konstatujeme, že na naše 4 otázky reagovali 3 z 21 členů ZM. Od zbylých 18 členů ZM nemáme žádnou reakci.

Město 39 komentáře | » číst dál

O křesla na radnici usiluje 150 kandidátů

Adepty na zastupitele města Mělníka letos přihlásilo devět stran a hnutí. Při minulých volbách před čtyřmi roky vybírali voliči také z devíti uskupení, měli ale lepší selekci. Kandidátů je v letošních komunálních volbách o devatenáct méně než v roce 2006. Sníženému počtu uchazečů na zastupitele odpovídá i počet kandidátů, kteří kandidují jako nestraníci. Zatímco ještě před čtyřmi lety jich bylo 111, letos pouze devadesát. Vyplývá to z údajů, které zveřejnil Český statistický úřad.

V článku najdete tabulku všech kandidátů.

Město 44 komentáře | » číst dál

Podezřelá revitalizace - 4 otázky pro zastupitele města

Bylo skutečně s revitalizací všechno v pořádku, jak tvrdí odpovědní činitelé, nebo se za jejich hysterickou reakcí (plánovaný podmět Polici ČR, zda nebyl spáchán trestný čin pomluvy města) skrývá obava z toho, že na povrch vyplave něco nepříjemného? Založili jsme s přáteli občanské sdružení "Náš Mělník" a začali pátrat po všech informacích a zprávách, které jsou k Revit. dostupné a známé. Po cca jednom měsící kontastujeme, že některá učiněná zjištění nás nepříjemně překvapila a chceme se proto s vámi o ně podělit a zároveň položit členům Zastupitelstva 4 zásadní otázky, na které žádáme co nejdříve a nejpřesněji odpovědět.

Město 15 komentáře | » číst dál

Dodatek červencové Mělnické radnice

Dodatek k poslednímu vydání měsíčníku z naší radnice, který byl distribuován do schránek mělnických občanů. Ohrazuje se proti porušování zákona a porušování usnesení zastupitelstva města, a uvádí na pravou míru zkreslované informace o situaci na mělnické radnici.

Město Napsat komentář | » číst dál

Nemáme zájem, vzkazují zastupitelé

Nemáme zájem, to vzkázali zastupitelé města nejen občanským sdružením, ale i obyvatelům města Mělníka. Občanské sdružení Průtah vs. životní prostředí zaslalo korektní žádost zastupitelům města Mělníka prostřednictvím pana starosty o svolání místního šetření v trase plánovaného průtahu. Ze strany vedení města byla tato žádost přijata pozitivně. Vzhledem ke stavu projektové dokumentace pro územní řízení a okolnostem, že občanská sdružení se účastnila všech technických jednání (na která byla přizvána), bylo naším záměrem detailněji seznámit zastupitele s trasou plánovaného průtahu v reálném terénu. Termín byl sdělen s měsíčním předstihem.
Město Napsat komentář | » číst dál | 1 příloha

Podklady a informace ze kterých čerpal leták

Soubor veřejně dostupných podkladů a informací ze kterých čerpal leták uvedený v tomto článku a rozdávaný na ukončení revitalizace.

Město Napsat komentář | » číst dál