Tip: Chcete poradit kam dnes zajít na oběd? Prohlédněte si mělnické jídelní lístky.
Bowling Ludmila 2017

Rekonstrukce komunikací bude hotová do konce dubna

Od září loňského roku probíhá rekonstrukce komunikací ulic Na Oboře, Panešova a jejich spojovací části ulice Komenského včetně chodníků a doplňkových terénních úprav.

Projekt reaguje na neuspokojivý technický stav zmíněných komunikací a klade si za cíl zvýšení kvality, bezpečnosti a komfortu, jejich využití, stejně jako snížení prašnosti a hluku v řešení lokalitě. Celkové předpokládané výdaje projektu jsou přibližně 6 200 000 Kč a z výše cca 3,5 milionu Kč jsou hrazeny z Regionálního operačního program Střední Čechy.

Původní předpoklad byl, že celá rekonstrukce proběhne v roce 2013. Avšak díky stáří vodovodního řádu (odhadem 84 – 85 let) v ulici Panešova bylo nutné v této ulici nejprve provést jeho výměnu, aby se snížilo riziko nebezpečí havárie. Vzhledem k posunu v harmonogramu již nebylo možné dodržet technologické postupy (zimní období) pro pokládku živičného povrchu. Oprava vodovodního řádu včetně přípojek proběhla ještě  v závěru roku 2013. V první polovině března proběhlo odstranění živičného koberce v ulici Panešova. V návaznosti pak proběhla oprava hlavního řádu a přípojek plynu, v druhé  půlce měsíce března  nastoupila stavební firma na odstranění podloží a pokládku nového  podloží včetně živičného povrchu na komunikacích  a položení zámkové dlažby na chodníky.

Současně budou prováděny doplňkové terénní úpravy. Ulice Na Oboře a Komenského jsou již dnes průjezdné bez omezení. Předpokládaný konec realizace stavebních prací v ulici Panešova a zprůjezdnění celé lokality je plánované do konce dubna 2014.

Bc.Lukáš Kuda, euromanažerMěsto - z radnice