Tip: Chcete poradit kam dnes zajít na oběd? Prohlédněte si mělnické jídelní lístky.
Bowling Ludmila 2017

Upozornění pro podnikatele, kteří provozují silniční dopravu

Upozorňujeme podnikatele, kteří na základě koncese provozují vnitrostátní nebo mezinárodní  silniční  dopravu autobusy a tahači nebo nákladními vozidly o celkové hmotnosti vyšší než 3,5 tuny s výjimkou speciálních vozidel, že musí prokázat finanční způsobilost dle zákona  č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě v platném znění,  pokud  tak  již  neučinili.

Finanční způsobilost musí trvat po celou dobu provozování silniční dopravy, pokud není provozování živnosti přerušeno. Trvání finanční způsobilosti prokazuje dopravce příslušnému dopravnímu úřadu - Krajskému úřadu Středočeského kraje, Odboru dopravy, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, kontakt: p.Trojek 257 280 105.

Finanční způsobilost  pro rok 2007 je nutné prokázat  do 31.7.2007

 

Zdeňka Skořepová, vedoucí Živnostenského odboru MÚ Mělník
Město - z radnice