Tip: S ostatními uživateli si můžete posílat soukromé vzkazy!
Mekul 2017

Dar pro Nepál

Zastupitelé města Mělníka schválili na svém zasedání dne 25.5.2015 finanční dar ve výši 50 000 Kč na pomoc obětem zemětřesení v Nepálu.Město - z radnice