Tip: Události z kalendáře si můžete pohodlně přenést ve formátu ICS do Vašeho mailového programu či mobilu.
Bowling Ludmila 2017

Živnostenský odbor upozorňuje podnikatele na novelu

Od března letošního roku bude účinná novela (č.344/2007 Sb.) obchodního zákoníku, která  mimo jiné, rozšiřuje povinné náležitosti obchodních listin a internetových stránek podnikatelů.

Jestliže má dnes podnikatel internetové stránky, je povinen na nich  od března uvádět úplné údaje. Těmito úplnými údaji se dle novely zákona rozumějí údaje o své firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání a identifikačním čísle. Podnikatelé zapsaní v obchodním rejstříku musejí na internetových stránkách povinně uvést údaj o tomto zápisu, včetně spisové značky.Ostatní podnikatelé musejí uvést údaj o zápisu do jiné  evidence, v níž jsou zapsáni (např.živnostenský rejstřík).

Takové údaje jsou podnikatelé povinni uvádět i na obchodních  listinách tj. objednávkách, obchodních dopisech, fakturách  a smlouvách. Bližší podrobnosti vám rádi poskytnou pracovníci živnostenského odboru.

 

Zdeňka Skořepová vedoucí živnostenského odboru

 Město - z radnice