Tip: S ostatními uživateli si můžete posílat soukromé vzkazy!
Muzeum M

Kyberprostor včera a dnes

21/09/2017 - 17:00
29/10/2017 - 17:00
iCal
 

Další z cyklu sociálně preventivních výstav tentokrát zacílená na problematiku rizik virtuálního světa a kyberšikany. Výstava vznikla ve spolupráci s Programem prevence kriminality Města Mělníka, Policí ČR, Městskou policií Mělník a Kriminalistickým ústavem Praha. K projektu budou probíhat speciální komentované prohlídky pro školy...

Slavnostní zahájení se koná ve čtvrtek 21. 9. od 17:00 hodin ve velkém sále Regionálního muzea Mělník.

Více na www.muzeum-melnik.cz