Tip: Vyplňte svůj mobil ve Vašem profilu. Tento údaj nebude zveřejněn, ale umožní Vám v budoucnu využít SMS služeb Mělníčku!
Ivo Jahelka v Zelcine

Zastupitelé se sejdou až o týden později

Vzhledem k tomu, že více jak třetina zastupitelů požádala pana starostu o posunutí termínu jednání zastupitelstva města, řádné zasedání se o týden posouvá na úterý  27.ledna od 16:00 hodin v zasedací síni MÚ Mělník. Hlavním důvodem je dořešení některých otázek kolem rozpočtu.Město - z radnice