Tip: Vyplňte svůj mobil ve Vašem profilu. Tento údaj nebude zveřejněn, ale umožní Vám v budoucnu využít SMS služeb Mělníčku!
KA Reality

Vloupání do domu


V době od 30.8.2009 do 12.9.2009 vypáčil neznámý pachatel dveře vedoucí na půdu trvale neobývaného domu v Podvlčí, dále poškodil dveře u garáže a okno u verandy. Vnikl do objektu a zde odcizil mimo jiné průtokový ohřívač a staré jízdní kolo. Tímto způsobil majiteli objektu škodu ve výši cca 5 600,-Kč.
Případ šetří policisté z obvodního oddělení v Horních Počaplech jako podezření z trestného činu krádeže.Zpravodajství