Tip: Vyplňte svůj mobil ve Vašem profilu. Tento údaj nebude zveřejněn, ale umožní Vám v budoucnu využít SMS služeb Mělníčku!
Mekul 2017

Neplatil na dceruDevětačtyřicetiletý muž z Mělnicka si v době od prosince roku 2002 do března 2010, neplnil vyživovací povinnost na svou dceru, která mu byla uložena soudem. Za sledované období vznikl dluh na neuhrazeném výživném ve výši zhruba 36.000,- Kč.

Dne 9. března 2010, si muž osobně převzal usnesení o zahájení trestního stíhání pro trestný čin zanedbání povinné výživy, za který je možno uložit trest odnětí svobody až na dvě léta.


 Zpravodajství