Tip: Nemáte se jak dostat domů? Pomůžeme vám zde.
Mekul 2017

Vstup zaměstnanců do zóny Mělnického vinobraní po dobu jeho konaní

UPOZORNĚNÍ  NA  ZMĚNU  PŘI  MĚLNICKÉM  VINOBRANÍ  2006

Upozorňujeme všechny zaměstnavatele, kteří budou v době konání slavnosti Mělnické vinobraní 2006
(22. – 24. září 2006) v placené zóně města provozovat svou činnost, na změnu vstupu jejich zaměstnanců do této zóny.

Na základě rozhodnutí komise vinobraní a Rady města Mělníka ze dne 14. 8. 2006 se mění způsob prokazování lidí u výběrčí služby, kteří v době Mělnického vinobraní 2006 pracují v placené zóně města.
Zaměstnavatel předloží nejpozději do 12. září 2006 u M. Nové, DiS. na Odboru školství a kultury MÚ Mělník jmenný seznam zaměstnanců, kteří budou pracovat v době vinobraní v placené zóně města. Na základě tohoto seznamu obdrží zaměstnavatel pro své zaměstnance povolenky k volnému vstupu. Tímto označením společně s občanským průkazem se budou zaměstnanci prokazovat výběrčí službě při vstupu do placené zóny, přičemž lidé bez označení nebudou dále vpuštěni.
Povolenky budou vydávány odborem školství a kultury po předložení seznamu, konkrétně v termínu
od 14. do 20. září 2006.Město - z radnice