Tip: Nevíte kam večer vyrazit? Náš Průvodce Vám poradí!
KA Reality

Nehodovost na Mělnicku za měsíc únorZa uplynulý měsíc se na silnicích našeho regionu stalo celkem pětatřicet dopravních nehod. Je to například o 32 nehod méně, než v roce 2009. I v loňském roce bylo dopravních nehod více. Při dopravních nehodách za měsíc únor byly pouze lehce zraněny čtyři účastníci dopravních nehod. Celková škoda se na poškozených vozidlech a ostatním (stromy, svodidla, ….)  vyčíslila na částku převyšující 1.800.000,- Kč. Znova pro zajímavost. V roce 2009 byla za stejné období způsobená částka na vozidlech ve výši cca 4.500.000,- Kč. Rozdíl je více než markantní.

Ve dvou případech bylo u řidičů vozidel zjištěno požití alkoholických nápojů, ve třech případech řidiči porušili předepsanou rychlost v daných úsecích a došlo ke střetu s jiným vozidlem. Podvakrát byla dopravní nehoda zaviněna nedáním přednosti v jízdě. Policisté ze služby dopravních nehod tento měsíc vyjížděli pouze k jedné nehodě, kde došlo ke střetu s lesní zvěří. Ve dvou případech byla příčina dopravních nehod zaviněna špatným stavem pozemních komunikací. K nejvíce střetům a pomuchlaným plechům docházelo tento měsíc ve městech a obcích Mělnicka, a to  celkem v jednadvaceti případech.

Je patrné, že počet dopravních nehod má tendenci spíše klesající. Policisté z Územního odboru PČR Mělník jsou rádi, že ani při jedné dopravní nehodě nedošlo k těžkému zranění nebo úmrtí. A pevně věří, že takto to zůstane i nadále. Vzhledem k tomu, že stále častěji se nyní setkáváme se slunečným počasím a příjemnějšími teplotami, nebude toto již téměř jarní počasí svádět některé účastníky silničního provozu k nějakým neplechám, které by vedly k poškození majetku či zdraví.Zpravodajství