Tip: Události z kalendáře si můžete pohodlně přenést ve formátu ICS do Vašeho mailového programu či mobilu.

Vydejme se správnou cestou

Vydejme se správnou cestou,   tak se jmenuje kurz, který uspořádal Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MÚ Mělník pro dívky ze sociálně  znevýhodněného prostředí. Kurz probíhal v zasedací místnosti městského úřadu v říjnu a listopadu 2006. Uskutečnila se čtyři setkání, kterých se zúčastnilo 18 dívek ve věku 13-15 let ze Základní školy speciální a ZŠ praktické v Mělníku.

Pracovnice odboru zajistily lektorky, které dívky seznámily s problematikou svých oborů, s úskalími, se kterými se na cestě životem mohou dospívající potkat,  a jak se nežádoucích jevů vyvarovat.

Kurz zahájila PhDr. Frycová, která se ve svém bloku zaměřila na partnerské vztahy, jejich vývoj a na kritéria výběru životního partnera; prostor dostaly i  psychohry se zaměřením na sebepoznání s následnou reflexí pocitů.

MUDr. Řezáčová, gynekoložka, vysvětlila dívkám změny v období dospívání, poučila je o nutnosti chovat se zodpovědně a uvážlivě v pohlavním životě, upozornila  na možné následky nezodpovědného jednání a doporučila jim, jak se mají chovat v budoucnu v rolích dospělých žen.

MUDr. Uhrová, dětská lékařka a primářka gynekologicko-porodnického oddělení nemocnice, zase děvčatům vysvětlila hlavní zásady péče o děti, zejména novorozence a děti útlého věku. Poučila dívky, kdy je nejvhodnější doba pro těhotenství a mateřství, jak se mají chovat v těchto obdobích, aby porodily zdravé dětí a byly jim dobrými matkami.

Lektorky z občanského sdružení Ochrana nenarozeného života, které vedou v Praze poradnu pro ženy a dívky, směřovaly svou  besedu do oblasti nežádoucího otěhotnění a s tím spojených dalších rizik, velmi podrobně seznámily dívky s antikoncepčními prostředky a opět zdůraznily potřebu respektování zdravého psychosomatického a sexuálního vývoje.

Nepodařilo se nám bohužel zajistit lektora, který by dívkám objasnil důležitost vzdělání a podělil se s nimi o svou motivaci k následnému uplatnění v zaměstnání. Oslovili jsme za tímto účelem pracovníka „Sdružení romských studentů“  v Praze. Bohužel, pro účast na jiných aktivitách nám nemohl vyhovět. Snad příště.

Poslední akcí kurzu byla návštěva Dětského domova pro děti od narození do šesti let v Kladně. Děvčata si prohlédla zařízení, seznámila se s dětmi, které zde z různých důvodů tráví své nejútlejší dětství. Děvčata besedovala s ředitelkou domova, dozvěděla se, jak  dětský domov funguje, jak se tam dětem daří, jaké jsou možnosti umístění dětí v náhradních rodinách apod. Návštěvou dětského domova mohla děvčata  poznat, jak žijí děti nechtěné a svými rodiči do dětského domova odložené.

O absolvování kurzu  Vydejme se správnou cestou  obdržela děvčata osvědčení.

Domníváme se, že uspořádaný kurz splnil svůj účel. Dívky se aktivně zajímaly o nabídnutá témata, získaly řadu informačních letáků k probíraným tématům a zejména důležité informace a rady pro život.

Chceme tímto poděkovat i všem lektorkám, které se do našeho kurzu zapojily a děvčatům předaly tolik potřebné informace.

 

Anna Zappová,  PhDr. Frycová


Město - z radnice