Tip: Přehledná a stále aktuální nabídka zaměstnání je dostupná zde.
Muzeum M

Specialisté v oblasti ochrany životního prostředí (kromě průmyslové ekologie)

Společnost:Město Mělník
Pracovní doba:Jednosměnný provoz
Vzdělání:Vyšší odborné
Telefon:+420 315 635 430;431
Adresa:náměstí Míru 1/1, 276 01 Mělník 1
Mzda:18 810 Kč - 28 320 Kč
Termín:od 1.3.2018
Volných míst:1
Poznámky:-zajišťuje komplexní výkon agendy dle zákona 254/2001 Sb., o vodách; zajišťuje výkon státní správy jako speciální stavební úřad dle §15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu; zajišťuje výkon státní správy na úseku vodovodů a kanalizací podle §27 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích

Požadujeme: prokazatelný zájem o danou problematiku včetně znalosti daných oblastí, dobrá znalost práce na PC (Word, excel, internet, e-mail atd), samostatnost, pečlivost, spolehlivost, dobré komunikační schopnosti, řidičský průkaz sk.B - aktivní řidič.
Výhodou: praxe v oboru, vysokoškolské vzdělání, zkoušky odborné způsobilost dle zákona č. 312/2006 Sb.
Přihláška musí obsahovat: přesné označení výběrového řízení; jméno, příjmení, titul; datum a místo narození; státní příslušnost;místo trvalého pobytu; číslo OP, datum a podpis.
K přihlášce se připojí tyto doklady: strukturovaný životopis, motivační dopis v rozsahu max. 1 A4, výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší 3 měsíce, ověřená kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
Termín doručení přihlášek:9.2.2018 do 10 hod.
Adresa doručení přihlášky: Městský úřad Mělník, personální a mzdové oddělení, nám. Míru, 276 01 Mělník.
Zdroj:Pracovní úřad Mělník
» více