Tip: Události z kalendáře si můžete pohodlně přenést ve formátu ICS do Vašeho mailového programu či mobilu.
Muzeum M

Řídící pracovníci v oblasti ostatních odborných služeb

Společnost:Město Mělník
Pracovní doba:Jednosměnný provoz
Vzdělání:Bakalářské
Telefon:+420 315 635 430;431
Adresa:náměstí Míru 1/1, 276 01 Mělník 1
Mzda:23 860 Kč - 33 300 Kč
Termín:od 1.8.2018
Volných míst:1
Poznámky:-řízení a koordinace činnosti odboru školství a kultury, zajišťování výkonu státní správy na úseku školství a památkové péče, zajišťování organizace a propagace kulturních, spolčenských a sportovních akcí pořaádanách městem, zajišťování koncepční činnosti odboru, zpracování návrhu rozpočtu odboru a odpovědnost za čerpání schváleného rozpočtu
Požadujeme: praxe ve vedoucí pozici minimálně 2 roky, prokazatelný zájem o danou problematiku včetně její znalosti a orientace v souvisejících právních předpisech - zákon č. 561/2004 Sb., opředškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání( školský zákon) atd.; analytické a koncepční schonpsti, schopnost týmové práce, velmi dobré komunikační schopnopsti, velmi dobrá práce na PC s MS Office, řidičský průkaz sk.B
PŘIHLÁŠKA MUSÍ OBSAHOVAT:
-přesné označení výběrového řízení, jméno, příjmení a titul uchazeče; datum a místo narození uchazeče; statní příslušnost; místo trvalého pobytu uchazeče; číslo občanského průkazu; datum a podpis uchazeče
K PŘIHLÁŠCE SE PŘIPOJÍ TYTO DOKLADY:
- strukturovaný životopis, motivační dopis, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, ověřená kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání
TERMÍN DORUČENÍ PŘIHLÁŠKY:22,6,2018 do 10:00hod. na Městský úřad Mělník, personální a mzdové oddělení, nám. Míru 1, 276 01 Mělník, bližší informace na tel.:315 635 430,431
Zdroj:Pracovní úřad Mělník
» více