Tip: Nemáte se jak dostat domů? Pomůžeme vám zde.
Muzeum M

Všeobecní administrativní pracovníci

Společnost:Město Mělník
Pracovní doba:Jednosměnný provoz
Vzdělání:Bakalářské
Telefon:+420 315 635 430;431
Adresa:náměstí Míru 1/1, 276 01 Mělník 1
Mzda:20 450 Kč - 30 750 Kč
Termín:od 1.8.2018
Volných míst:1
Poznámky:-zmapování a vedení přehledu energetického hospodářství města, objektů a infrastruktury, parametrů a ukazatelů jejich energické náročnosti
- hledání a vyhodnocování možnosti úspor a možných opatření směřujících ke snižování energetické náročnosti, k řízení a regulaci spotřeby energií a medií,
- hodnocení, analyzování stavu energetické náročnosti a podílení se na zpracování podkladů pro záměry investičních opatření (akcí) ke snižování energetické náročnosti apod.

Požadujeme: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu, bezúhonnost, způsobilost k právním úkonům
- prokazatelný zájem o danou problematiku včetně její znalosti a orientace v souvisejících právních předpisech, analytické a koncepční schopnosti, schopnost týmovépráce, velmi dobré komunikační, organizační a prezentační schopnosti, velmi dobrí znalost práce s MS Office, řidičský průkaz sk. B - aktivní řidič

Přihláška musí obsahovat: přesné označení výběrového řízení; jméno, příjmení, titul; datum a místo narození; státní příslušnost; místo trvalého pobytu; název funkce, o kterou se uchazeč uchází, datum a podpis.
K přihlášce se připojí tyto doklady: strukturovaný životopis, ověřená kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
Termín doručení přihlášek:14.7.2018 do 10 hod.
Adresa doručení přihlášky: Městský úřad Mělník, personální a mzdové oddělení, nám. Míru, 276 01 Mělník.
Zdroj:Pracovní úřad Mělník
» více