Tip: Staňte se redaktorem! Přidejte se k našemu teamu!

Celebrity mezi stromy

01/06/2018 - 08:00
01/06/2018 - 12:00
iCal
 

Gymnázium Jana Palacha Mělník, Jeden svět na školách

Celebrity mezi stromy – naučná procházka za významnými, památnými či zajímavými stromy na Mělníku, připravená žáky tercie z GJP Mělník na Den dětí pro 4 třídy z mělnických škol

Program akce:

8.00 hod – zahájení procházky na startovních stanovištích (před GJP Mělník nebo ČZA Mělník)

cca 12 hod – ukončení procházky v cílových stanovištích (před GJP Mělník nebo ČZA Mělník)

Projektový den Celebrity mezi stromy – informace o akci:

Ředitelka školy: PhDr. Ilona Němcová

Vedoucí projektu: Mgr. Miroslava Renková

Motto projektového dne: Kdo jiný? - Angažovaní žáci dokáží připravit zajímavý projekt pro ostatní žáky

Tercie  pozvala 4 třídy z Mělníka na Den dětí k procházce po významných, památných či zajímavých stromech na Mělníku, kterou připravila pod názvem Celebrity mezi stromy v rámci environmentálního projektu Kdo jiný?. Tento projekt podporují neziskovky Člověk v tísni a Jeden svět na školách.

Terciáni v rámci projektu připravili naučné texty k jednotlivým stromům, úkoly pro všechna stanoviště (= stromy), webové stránky a informační plakátky.

Na trase v délce cca 4,5 km je 10 zastavení u stromů, kde se o nich děti dozvědí některé zajímavosti a zároveň budou řešit drobné a jednoduché kvízy či soutěžní úkoly. Paní učitelky dostanou do ruky barevnou mapu s vyznačenou trasou, děti budou mít pracovní list s úkoly.  Podle mapy je možné jít dvěma směry, tedy začít u gymnázia (pohádkový strom šťovíčkovník) a skončit v areálu zahradnické školy u buku Františka Jansy, nebo naopak (se ČZA vše dohodnuto).

Jde o dopolední aktivitu, počítáme s jedním zastavením zúčastněných tříd na svačinu a představujeme si, že akce může trvat 3 - 4 vyučovací hodiny. Zapojíme 3 třídy ze ZŠ a 1 třídu z gymnázia.

Stromy pomohly terciánům vytypovat vyučující biologie, trasu, komentáře ke stromům a úkoly pak žáci vymýšleli sami. Cílem tedy nebylo vytvořit dokonalou naučnou stezku, ale přivést děti k práci na její tvorbě, což se ukazuje z hlediska činností a koordinace přípravy jako nové a poměrně náročné i pro osmáky. Celebrity mezi stromy mají tedy dvojí přínos - naučný pro účastníky procházky a organizační (tedy i prakticky vzdělávací) pro členy našeho žákovského projektového týmu. Zájem o stromy mezi terciány jednoznačně vzrostl.

Zdroj: Mgr. Miroslava Renková