Tip: Přehledný program nejbližších kin v regionu naleznete zde.

Město - z radnice

Jen pro články z MÚ

Pozor, probíhají zkoušky varovného systému

Vážení spoluobčané, žádáme vás o spolupráci v rámci zkušebního provozu Varovného a informačního systému  - 1. etapa. Od 16. 10. do 27. 10. 2017 budou probíhat v nepravidelných časech zkoušky tohoto systému. Žádáme vás o toleranci a zároveň o spolupráci při „ladění“ tohoto systému.

Pokud máte připomínky k hlasitosti nebo srozumitelnosti hlášení, dejte nám prosím vědět na email: j.bohuslavova@melnik.cz nebo tel.: 315 635 305. 

Seznam hlásičů naleznete v příloze.

Vybudování VIS je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Mgr. Helena Vavřinová
vedoucí Kanceláře vedení úřadu
tisková mluvčí

Město - z radnice Napsat komentář | » číst dál | 2 přílohy

Uzavírky v souvislosti s rekonstrukcí plynovodu

Během léta proběhla v ulici Fügnerova v úseku od křižovatky s ulicí Smetanova až ke křižovatce s ulicí Bezručova rekonstrukce vodovodního řadu a rekonstrukce plynovodního potrubí. Plynaři budou v této oblasti nyní pokračovat na rekonstrukcích plynovodu dál. Proto dochází k těmto uzavírkám:

  • 18.9. 2017  -  30.10. 2017 - částečná uzavírka ul. Smetanova ( část od ul.Fügnerova po ul.Na podhoří) a část. uzavírka ul. Na Podhoří
  • 21. 9. 2017  -  20. 10. 2017 - částečná uzavírka ul. Tyršova, Legionářů a U Tanku      
  • 2. 10. 2017 - 27. 10. 2017 - úplná uzavírka ul. Fügnerova v úseku od křižovatky s ul. Tyršova po křižovatku s ul. Smetanova
  • 9. 10. 2017 - 27. 10. 2017 – úplná uzavírka ul. Ppor. Horáčka v úseku od křižovatky s ul. Fügnerova po křižovatku s ul. Zádušní
  • 16. 10. 2017 - 10. 11. 2017 - úplná uzavírka ul. V Kopci v úseku od křižovatky s ul. Fügnerova po křižovatku s ul. Zádušní

Mgr. Helena Vavřinová
vedoucí Kanceláře vedení úřadu
tisková mluvčí

Město - z radnice Napsat komentář | » číst dál

Nový most byl zcela uzavřený

Dne 25. 8. byl zcela uzavřen nový most na Mělníku z důvodu pokládky vrchní vrstvy asfaltu. Uzavírka trvala i po celý víkend (26. a 27. srpna). O tomto termínu bohužel město nebylo informováno. Po této uzavírce bude most průjezdný obousměrně ve zúženém profilu (pracovat se bude na krajích mostu). Nákladní auta ve směru od dálnice budou mít zakázán vjezd až do ukončení veškerých prací na mostu.

Mgr. Helena Vavřinová
vedoucí Kanceláře vedení úřadu
tisková mluvčí

Město - z radnice Napsat komentář | » číst dál

Parkoviště Na Svini a přilehlý park kupuje město

Město Mělník mělo mnoho let zájem o koupi veřejných prostor – parku a parkoviště Na Svini, které vlastní Jiří Lobkowicz. Ten se nyní rozhodl tyto nemovitosti prodat a za odhadní cenu je městu nabídl. Cena těchto nemovitostí činí cca 4 miliony korun a zastupitelé města koupi schválili.

Město - z radnice 2 komentáře | » číst dál | 1 příloha

Balisety z centra města zmizí

Při rekonstrukci ulice Pražská byly na křižovatkách instalovány směrové sloupky -  balisety, které kromě toho, že jednoznačně napomohly zpomalit řidiče na této frekventované silnici, vyvolaly také velmi silné emoce. Vzhledem k podmínkám dotace, kterou město na rekonstrukci ulice získalo, nebylo možné rovnou nahradit balisety jiným bezpečnostním prvkem.

Město - z radnice 14 komentáře | » číst dál | 1 příloha

Parkoviště Na Podhoří?

Kdo projíždí ráno po půl osmé městem kolem některé ze základních škol, jistě mi dá za pravdu, že dopravní situace na těchto místech je náročná. Rodiče vozí děti do školy auty, zastavují v jízdních pruzích, aby děti mohly vstoupit, a situace je místy nepřehledná a komplikovaná. Ne jinak je tomu každý všední den ve školním roce před školou v Jungmannových sadech. Proto se objevily úvahy o parkovišti vedle Tyršova domu. Místní občané jsou ovšem proti, nechtějí proměnit zdejší klidovou zónu v parkoviště.  Jejich námitkám rozumím, proto se studie přepracovává, plocha parkoviště se zmenšuje a nová verze bude hotová v srpnu, kdy o ní s místními občany budu osobně jednat. Půjde o finančně náročnou akci, na kterou se pokusí město najít vhodný dotační titul. Počítá se s tím, že přilehlá ulice Na Podhoří zůstane pěší zónou tak, jak už je nyní vnímána a používána, ale nyní bude tento stav i kodifikován.

Mgr. Milan Schweigstill, místostarosta města Mělníka

Město - z radnice 61 komentáře | » číst dál | 1 příloha

Veřejné ukončení projektu na výsadbu izolační zeleně

Ve středu 24. 5. 2017 od 10:00 hod. proběhne v ulici Mladoboleslavská (v lokalitě u garáží před Penny Marketem) symbolické ukončení realizace projektu „Výsadba izolační zeleně v ulici Mladoboleslavská v Mělníku“. 

Projekt byl zahájen v únoru tohoto roku odstraněním 52 ks topolů ve špatném stavu a pokračoval až do května 2017 přípravou půdy a výsadbou 17 ks platanů, 8 ks javorů a 9 ks slivoní.  Stromové patro bylo dále doplněno keři (8518 ks) střední výšky tak, aby řešenou oblast lépe izolovaly.  Celkové náklady na realizaci projektu činily 1 145 489,63 Kč. Tento projekt byl realizován s finančním přispěním Středočeského kraje.

Mgr. Ondřej Vejvoda, euromanažer MÚ Mělník

Město - z radnice Napsat komentář | » číst dál | 1 příloha

Mělničtí strážníci první

Ve středu 19.4.2017 se v překrásném prostředí Turistické základny Lhotka, konal již třetí ročník soutěže určené pro strážníky městských policií Lhotka 2017. Soutěž byla připravena a zahrnuta do konceptu oslav 25. výročí od založení Městské policie Mělník. Letošního ročníku se zúčastnilo třináct týmů z osmi městských policí. Na startu bylo možno vidět strážníky z Mělníka, Neratovic, Kralup nad Vltavou, Brandýsa nad Labem, Kladna, Slaného, Nymburka a Kolína. Snahou pořadatelů bylo jednotlivé úkoly co nejvíce přiblížit reálným situacím tak, jak je strážníci při běžné službě zažívají. Jednotlivé týmy byly koncipovány jako dvoučlenná hlídka. A jejich výstroj a výzbroj byla opět standardní, tak, jak je používána při běžné službě. Na trase,která byla dlouhá cca 3 km, se nacházelo šest modelových situací. Dvě stanoviště byla zaměřena na zdravovědu a na poskytnutí první pomoci.

Město - z radnice 4 komentáře | » číst dál | 2 přílohy

Otevření Naučné stezky Mělník – Chloumek

Ve čtvrtek 20. dubna byla slavnostně otevřena Naučná stezka Mělník - Chloumek.

Na 10 informačních panelech najdou zájemci informace o přírodních poměrech, flóře a fauně chloumeckého lesa a okolní krajiny, ale také o způsobu hospodaření v lese. Tento projekt byl realizován s finančním přispěním Středočeského kraje.

Mgr. Helena Vavřinová
vedoucí Kanceláře vedení úřadu
tisková mluvčí

Město - z radnice 2 komentáře | » číst dál | 1 příloha