Tip: Přehledný program nejbližších kin v regionu naleznete zde.
Bowling Ludmila 2017

Město - z radnice

Jen pro články z MÚ

Parkoviště Na Svini a přilehlý park kupuje město

Město Mělník mělo mnoho let zájem o koupi veřejných prostor – parku a parkoviště Na Svini, které vlastní Jiří Lobkowicz. Ten se nyní rozhodl tyto nemovitosti prodat a za odhadní cenu je městu nabídl. Cena těchto nemovitostí činí cca 4 miliony korun a zastupitelé města koupi schválili.

Město - z radnice 2 komentáře | » číst dál | 1 příloha

Balisety z centra města zmizí

Při rekonstrukci ulice Pražská byly na křižovatkách instalovány směrové sloupky -  balisety, které kromě toho, že jednoznačně napomohly zpomalit řidiče na této frekventované silnici, vyvolaly také velmi silné emoce. Vzhledem k podmínkám dotace, kterou město na rekonstrukci ulice získalo, nebylo možné rovnou nahradit balisety jiným bezpečnostním prvkem.

Město - z radnice 14 komentáře | » číst dál | 1 příloha

Parkoviště Na Podhoří?

Kdo projíždí ráno po půl osmé městem kolem některé ze základních škol, jistě mi dá za pravdu, že dopravní situace na těchto místech je náročná. Rodiče vozí děti do školy auty, zastavují v jízdních pruzích, aby děti mohly vstoupit, a situace je místy nepřehledná a komplikovaná. Ne jinak je tomu každý všední den ve školním roce před školou v Jungmannových sadech. Proto se objevily úvahy o parkovišti vedle Tyršova domu. Místní občané jsou ovšem proti, nechtějí proměnit zdejší klidovou zónu v parkoviště.  Jejich námitkám rozumím, proto se studie přepracovává, plocha parkoviště se zmenšuje a nová verze bude hotová v srpnu, kdy o ní s místními občany budu osobně jednat. Půjde o finančně náročnou akci, na kterou se pokusí město najít vhodný dotační titul. Počítá se s tím, že přilehlá ulice Na Podhoří zůstane pěší zónou tak, jak už je nyní vnímána a používána, ale nyní bude tento stav i kodifikován.

Mgr. Milan Schweigstill, starosta města Mělníka

Město - z radnice 15 komentáře | » číst dál | 1 příloha

Veřejné ukončení projektu na výsadbu izolační zeleně

Ve středu 24. 5. 2017 od 10:00 hod. proběhne v ulici Mladoboleslavská (v lokalitě u garáží před Penny Marketem) symbolické ukončení realizace projektu „Výsadba izolační zeleně v ulici Mladoboleslavská v Mělníku“. 

Projekt byl zahájen v únoru tohoto roku odstraněním 52 ks topolů ve špatném stavu a pokračoval až do května 2017 přípravou půdy a výsadbou 17 ks platanů, 8 ks javorů a 9 ks slivoní.  Stromové patro bylo dále doplněno keři (8518 ks) střední výšky tak, aby řešenou oblast lépe izolovaly.  Celkové náklady na realizaci projektu činily 1 145 489,63 Kč. Tento projekt byl realizován s finančním přispěním Středočeského kraje.

Mgr. Ondřej Vejvoda, euromanažer MÚ Mělník

Město - z radnice Napsat komentář | » číst dál | 1 příloha

Mělničtí strážníci první

Ve středu 19.4.2017 se v překrásném prostředí Turistické základny Lhotka, konal již třetí ročník soutěže určené pro strážníky městských policií Lhotka 2017. Soutěž byla připravena a zahrnuta do konceptu oslav 25. výročí od založení Městské policie Mělník. Letošního ročníku se zúčastnilo třináct týmů z osmi městských policí. Na startu bylo možno vidět strážníky z Mělníka, Neratovic, Kralup nad Vltavou, Brandýsa nad Labem, Kladna, Slaného, Nymburka a Kolína. Snahou pořadatelů bylo jednotlivé úkoly co nejvíce přiblížit reálným situacím tak, jak je strážníci při běžné službě zažívají. Jednotlivé týmy byly koncipovány jako dvoučlenná hlídka. A jejich výstroj a výzbroj byla opět standardní, tak, jak je používána při běžné službě. Na trase,která byla dlouhá cca 3 km, se nacházelo šest modelových situací. Dvě stanoviště byla zaměřena na zdravovědu a na poskytnutí první pomoci.

Město - z radnice 4 komentáře | » číst dál | 2 přílohy

Otevření Naučné stezky Mělník – Chloumek

Ve čtvrtek 20. dubna byla slavnostně otevřena Naučná stezka Mělník - Chloumek.

Na 10 informačních panelech najdou zájemci informace o přírodních poměrech, flóře a fauně chloumeckého lesa a okolní krajiny, ale také o způsobu hospodaření v lese. Tento projekt byl realizován s finančním přispěním Středočeského kraje.

Mgr. Helena Vavřinová
vedoucí Kanceláře vedení úřadu
tisková mluvčí

Město - z radnice 1 komentář | » číst dál | 1 příloha

Nová herní sestava za budovou ZŠ Jungmannovy

Při poslední revizi herní sestavy  MAXIM v roce 2016 za budovou ZŠ Jungmannovy sady v Mělníku byl zjištěn její nevyhovující stav. Hrozilo nebezpečí úrazu dětí a závady již nešly odstranit. Herní sestava sloužila od roku 2005. Proto bylo rozhodnuto o nákupu nové sestavy.  Výběrové řízení vyhrála a ve druhé polovině měsíce března 2017 zrealizovala firma 4soft, s.r.o. Tanvald v hodnotě 362 000 Kč vč. DPH. Nejen tuto herní sestavu, ale celé hřiště může využívat široká veřejnost.

Mgr. Helena Vavřinová
vedoucí Kanceláře vedení úřadu
tisková mluvčí

tel.: 315 635 193, mob.: 606 627 270
e-mail: h.vavrinova@melnik.cz

Město - z radnice Napsat komentář | » číst dál | 1 příloha

Oznámení o vzdutí hladiny řeky Pšovky

Z důvodu pravidelné zkoušky na čerpací stanici Pšovka-Labe může dojít od 3. 4. do 5. 4. 2017 k vzdutí hladiny řeky Pšovky o 2 metry od nynějšího stavu. Jedná se o část vzdálenou 600 metrů proti proudu toku od ústí do řeky Labe.

Mgr. Helena Vavřinová
vedoucí Kanceláře vedení úřadu
tisková mluvčí

tel.: 315 635 193, mob.: 606 627 270
e-mail: h.vavrinova@melnik.cz

Město - z radnice Napsat komentář | » číst dál

Zahájení provozu Sběrného dvora Mělník – Nádražní ul.

16. ledna zahájen provoz nového sběrného dvora, který je umístěn v ulici Nádražní č.p. 3602, Mělník, který nahradil SD v ul. Řipské. Provozovatelem sběrného dvora je společnost FCC BEC, s.r.o., která zajišťuje městu svoz komunálního odpadu a provoz sběrných dvorů Karolíny Světlé, Rousovice a Vehlovice a dále mobilní svoz Chloumek.

Občané města Mělníka zde mohou bezplatně odevzdávat tyto druhy odpadů: vybrané druhy nebezpečných odpadů, objemný odpad, biologicky rozložitelný odpad, plasty, papír, sklo, kompozitní obaly, dřevo, pneumatiky, směsné kovy, textilní materiál. Stavební a demoliční odpady je možné ukládat pouze za poplatek.

Sběrný dvůr je také místem zpětného odběru některých výrobků, jako jsou elektrozařízení (lednice, pračka, rádio, počítač, vysavače, fén, telefony, mikrovlnná trouba apod.), osvětlovacích zařízení (výbojky a zářivky) a baterií. Zpětný odběr použitých výrobků je prováděn bez nároku na úplatu za tento odběr od spotřebitele. Spotřebitel je fyzické osoba, fyzická osoba oprávněná k podnikání a právnická osoba, která nepoužívá výrobky za účelem podnikání.

Provozní doba: pondělí – pátek vždy od 9.00 do 17.30 hodin, sobota od 8.00 do 13.00 hodin. Polední přestávka od 12.00 do 12.30 hodin.

Odbor životního prostředí a zemědělství

Město - z radnice Napsat komentář | » číst dál | 1 příloha