Tip: S ostatními uživateli si můžete posílat soukromé vzkazy!
Muzeum M

Město - z radnice

Jen pro články z MÚ

Semafor na Mladoboleslavské

Minulý týden byl zkolaudován mostek na Mladoboleslavské a nyní nainstalované semafory jsou zde pouze dočasně  z důvodu odstranění vad a nedodělků po kolaudaci. Semafory budou odstraněny nejpozději zítra, tj. 30.11.2016.

 

Mgr. Helena Vavřinová
vedoucí Kanceláře vedení úřadu
tisková mluvčí

Město - z radnice 1 komentář | » číst dál

Památka zesnulých

Městská policie Mělník i letos provádí opatření k zajištění veřejného pořádku na městských veřejných hřbitovech, v souvislosti s důstojným průběhem uctění Památky zesnulých. Strážníci městské policie již deset dní před vlastními „dušičkami“ kontrolují a monitorují hřbitovy ve městě, aby byl zajištěn jejich bezproblémový průběh a občany, přicházející uctít své blízké, zde nečekalo nemilé překvapení v podobě poničených hrobů, odcizených váz, svícnů, lamp apod.  Zvýšená pozornost strážníků se bude týkat především nadcházejícího prodlouženého víkendu 28. 10. – 30. 10., kdy očekáváme, že na hřbitov přijde či přijede největší počet občanů.

Město - z radnice Napsat komentář | » číst dál

Přesun autobusové zastávky

Od 24. října se  začne používat nově vybudovaná autobusová zastávka Pivovar na Bezručově ulici za kruhovým objezdem. Nahradí zastávku před kruhovým objezdem u Family centra.

 

Mgr. Helena Vavřinová
vedoucí Kanceláře vedení úřadu
tisková mluvčí

Město - z radnice 3 komentáře | » číst dál | 1 příloha

Uzavírka části ulice Legionářů

Od 10. října do 30. října bude zcela uzavřena část ulice Legionářů v úseku pod křižovatkou s ulicí Erbenova nad křižovatku s ulicí U Tanku. Jmenované křižovatky zůstanou průjezdné. Na náměstí Míru se bude jezdit přes ulici Palackého. Důvodem jsou nutné práce na opravě kanalizace.

Tyto práce budou pokračovat ještě během celého listopadu v oblasti Na Aušperku, ale to již nebude mít vliv na provoz v ulici Legionářů.

 

Mgr. Helena Vavřinová
vedoucí Kanceláře vedení úřadu
tisková mluvčí

Město - z radnice Napsat komentář | » číst dál

Integrace do PID bude pokračovat

Mělnicko pokročilo nejdále ze všech regionů Středočeského kraje v začleňování do systému Pražské integrované dopravy. Přínosem pro občany je především lepší provázanost vlakové, autobusové a městské hromadné dopravy v pražském uzlu a okolí, taktové jízdní řády a především finanční úspory vyplývající z tarifu PID.

Město - z radnice Napsat komentář | » číst dál

Most na Mladoboleslavské ulici dokončí firma Strabag

Jak jsme již informovali, vedení města Mělníka od konce července řešilo ve spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD) pozastavení prací na generální rekonstrukci mostku na ulici Mladoboleslavská. Dodavatel – firma EX MOST se dostala do druhotné platební neschopnosti a pozastavila zde veškeré práce. Nyní se podařilo ŘSD jako investorovi akce dohodnout dokončení této akce firmou Strabag. ŘSD zadalo potřebnou revizi stávajícího stavu mostku. Firma Strabag si převzala staveniště 20. září a nyní již budou práce na dokončení stavby kontinuálně pokračovat. Vše by mělo být hotovo do konce listopadu.

Mgr. Helena Vavřinová
vedoucí Kanceláře vedení úřadu
tisková mluvčí

Město - z radnice 4 komentáře | » číst dál

Problémy v ulici Nemocniční

Jak jsme již informovali, od 1. září měla být kvůli rekonstrukci uzavřena ulice Nemocniční.  Vzhledem k tomu, že se objevily technické problémy se sítěmi, které jsou v ulici uloženy, je nutné nejprve tyto záležitosti dořešit.  Teprve poté bude ulice uzavřena. Avizovaný termín dokončení celé rekonstrukce, který je stanoven na konec října, se nemění. Rovněž autobusy jezdí od 1. září po stanovených objízdných trasách. Sledujte proto aktuální dopravní značení.

Mgr. Helena Vavřinová
vedoucí Kanceláře vedení úřadu
tisková mluvčí

Město - z radnice 2 komentáře | » číst dál

Informace pro návštěvníky vinobraní a pro podnikatele

Informace pro občany města a návštěvníky vinobraní

Mělnické vinobraní je největší akcí pořádanou městem Mělníkem a pro naše město je tato tradiční slavnost vína vždy mimořádnou událostí. V posledních letech povědomí o této akci stále výrazněji překračuje hranice města a zdejšího regionu. Slavnosti tak nejen během svého konání, ale i v průběhu celého roku přispívají k propagaci města, k rostoucí návštěvnosti a k vytváření dalších příležitostí pro místní podnikatele. Během tří dnů navštíví vinobraní více než 30 tisíc návštěvníků. Pořádání takové akce si proto nutně žádá určitá omezení, jako jsou dopravní uzavírky či opatření spojená s vytvořením placené zóny a s výběrem vstupného. Snahou pořadatelů je o nezbytných omezeních občany i návštěvníky města dostatečně a včas informovat. Proto využíváme i stránky zpravodaje Mělnické radnice k přehledu těch nejdůležitějších.

Vstupné na vinobraní

Třídenní vstupenka do placené zóny vinobraní: 150 Kč, denní vstupné: 100 Kč. Zdarma mají vstup děti do výšky 140 cm, dále důchodci nad 70 let a držitelé průkazů ZTP a ZTP/P, a to pouze po předložení dokladu, který nárok na slevu prokáže.  Doklad je nutné předložit při každém vstupu do placené zóny.
Vstupenky se prodávají v pokladnách na vstupech do placené zóny, a to v pátek od 13.00 hodin, v sobotu a v neděli od 9.00 hodin.V uvedených časech se uzavírá zóna vinobraní a pro vstup je nutné prokázat se platnou vstupenkou. Ke kontrole vstupu a vjezdu do placené zóny města je oprávněna pořadatelská služba.
K časově omezenému neodkladnému vstupu do placené zóny slouží vratná vstupenka.  Záloha ve výši 100 Kč je vratná v případě, že účastník vrátí vstupenku zpět na místo výdeje, a to do 30 minut od vstupu.

Informace pro bydlící v uzavřené placené zóně

Občané bydlící v uzavřené placené zóně mají na vinobraní vstup zdarma. V době uzavření placené zóny vinobraní 
(pro vstup bez platné vstupenky) musí občan bydlící v této zóně před vstupem do ní předložit doklad, který prokazuje, že bydlí v placené zóně vinobraní (občanský průkaz, nájemní smlouva v případě, že nejde o trvalé bydliště). Doklady je oprávněna požadovat a kontrolovat pořadatelská služba. Doklad je nutné předložit při každém vstupu.
Dětem vyšším než 140 cm, které se nemohou prokázat při vstupu do placené zóny požadovaným platným dokladem a potřebují vcházet do zóny bez doprovodu zákonných zástupců, lze vyzvednout vstupenku v Turistickém informačním centru (Legionářů 51) od středy 14. 9. (10.00 – 17.00) do pátku 16. 9. (9.00 – 12.00).  Vstupenku může vyzvednout pouze zákonný zástupce dítěte po prokázání bydliště dětí či zákonného zástupce v placené zóně.
Možnost vyzvednutí vstupenky v TIC v uvedených dnech a časech mají také majitelé nemovitostí v placené zóně po předložení dokladu o vlastnictví nemovitosti (výpis z katastru nemovitostí možno získat např. na adrese http://nahlizenidokn.cuzk.cz/)
Výjimečné případy, kdy nelze výše uvedenými způsoby zajistit vstup do placené zóny obyvatelům, kteří k tomu mají oprávnění, budou řešeny individuálně. V takových případech kontaktujte organizátory  na info@vinobranimelnik.cz.

Informace pro podnikatele 

Podnikatelé s provozovnou či sídlem podnikání v placené zóně a jejich zaměstnanci by měli využít možnost bezplatného vstupu do placené zóny vždy před jejím uzavřením (v pátek do 13. hodin, v sobotu a v neděli do 9. hodin).

Podnikatelé s provozovnou či sídlem podnikání na adrese spadající do placené zóny, mohou zakoupit třídenní vstupenky za sníženou cenu 80 Kč. Vstupenky mohou zakoupit pro sebe a své zaměstnance v počtu maximálně 15 vstupenek na jednu provozovnu, a to předem v Turistickém informačním centru (Legionářů 51). Vstupenky budou prodávány v době od středy 14. 9. (10.00 – 17.00) do pátku 16. 9. (9.00 – 12.00).
Podnikatelé musí doložit podnikání na místě v placené zóně nájemní smlouvou vztahující se na provozovnu umístěnou na adrese spadající do uzavřené zóny nebo výpisem ze živnostenského rejstříku, ve kterém je uvedeno příslušné sídlo podnikání, příp. adresa provozovny. Náklady na zlevněné vstupné lze uplatnit jako daňově odečitatelnou položku.
V případě zájmu o prodej vstupenek na fakturu, kontaktujte MÚ Mělník, finanční odbor, Renata Vlašimská, tel.: 315 635 175, email:  r.vlasimska@melnik.cz.
Doufáme, že vám uvedené informace budou užitečné a pomohou k bezproblémovému průběhu Mělnického vinobraní 2016.
Více podrobností včetně pravidel akce, návštěvního řádu, kompletního programu, aktuální dopravní dostupnosti a dalších praktických informací pak najdete na www.vinobranimelnik.cz
Děkujeme za pochopení a těšíme se na vaši návštěvu.

Tým organizátorů Mělnického vinobraní 2016

Město - z radnice Napsat komentář | » číst dál

Karel IV. na Mělnickém vinobraní 2016

Příležitost seznámit se s odkazem Karla IV. mají občané i návštěvníci města na výstavě Ke cti Otce vlasti, která je již čtvrtý měsíc instalována na náměstí Míru (v průběhu vinobraní bude přenesena na radniční dvůr, kde opět představí svoji produkci Cech českých vinařů).
 V textech, které sepsal historik Regionálního muzea Mělník Mgr. Lukáš Snopek, se dočítáme o osobních vazbách k městu (především díky zdejšímu, ne zcela dobrovolnému pobytu jeho matky, Elišky Přemyslovny). Zda naše město navštívil osobně i sám Karel IV. jisté není, ale celé generace Mělničanů  se přiklánějí k názoru Josefa Stáhlíka, že se tak stalo, a to roku 1351. Tuto událost každoročně připomíná průvod družiny Karla IV.  Ani letos tomu nebude jinak, ale s osobností snad nejslavnějšího českého panovníka se v průběhu vinobraní setkáme v různých podobách ještě několikrát.
Životní osudy krále budou námětem několika vystoupení na dobové scéně (v pátek v podání Divadla jednoho herce, v sobotu pak v šermířském klání Rytířů Mělnických a Rytířů turnovského meče). 
Po tradičním přivítání krále a jeho družiny v podání herců Nového divadla Mělník bude sobotní program pokračovat královským turnajem. Vyvrcholením večera pak bude následná projekce na vodní stěnu a slavnostní ohňostroj nad centrem města. 
V neděli se s králem setkáme také a dokonce několikrát. Dopoledne projde městem obří loutka Karla IV., pozdraví návštěvníky a tím předznamená čas loučení. To přijde na řadu po máchání nepoctivých obchodníků v městské kašně opět v podání Nového divadla Mělník. Ale král město ještě neopustí, vždyť „to víno má svůj zvláštní ráz,  zprv trpké, ale milé zas…“ jak nám ve slavné nerudovské romanci připomene herec Oldřich Vízner.
Je nutno poznamenat, že projekt „Projekce na vodní stěnu při Mělnickém vinobraní 2016“ je realizován s finančním přispěním Středočeského kraje.

Tým organizátorů Mělnického vinobraní 2016

Město - z radnice Napsat komentář | » číst dál