Tip: Události z kalendáře si můžete pohodlně přenést ve formátu ICS do Vašeho mailového programu či mobilu.
Zhudebnele leto

Aktualizace Akčního plánu realizace strategie rozvoje města na rok 2007

„První“ Akční plán byl schválen na rok 2006 s výhledem na další období. Tento dokument je plánem  realizace dlouhodobé strategie rozvoje města a je nutné jej průběžně aktualizovat. Řada projektů vycházejících z AP je již zrealizována a na druhé straně jsou známy nové projekty, které je možné do tohoto plánu zařadit a jejich realizace může naplnit vytyčené dlouhodobé strategické cíle.

 

V průběhu měsíců října až prosince roku 2006 provedlo město Mělník aktualizaci AP v těchto krocích:

 

1) Ve spolupráci s odbory bylo provedeno zmapování současného stavu jednotlivých akcí obsažených v AP.

 

2) Byl svolán strategický tým (zastupitelé, vedoucí pracovníci MÚ), jehož členové

  • rozhodovali, zda konkrétní akce ponechat či vyškrtnout z AP,
  • u stávajících akcí opravili harmonogram, celkové náklady apod.,
  • zařadili nové akce, které odpovídají definovaným strategickým cílům rozvojových dokumentů města (realizováno v rámci pracovního zasedání ZM dne 28. 10. 06).

 

3) Z vyškrtnutých akcí (= ty, které byly dokončeny)  byla vytvořena nová kapitolu v AP „Úspěšně realizované projekty“, která zahrnuje následující projekty:

 

Ø      Podjezd vlečky do přístavu - Bezručova ul..

Ø      Modernizace autobusového terminálu Mělník.

Ø      Inventarizace a pasportizace ploch pro podnikání a průmysl dle ÚZ města.

Ø      Zpracování studie "Hodnocení podmínek pro rozvoj cestovního ruchu v Mělníku a doporučení pro realizaci podpory v této oblasti městem".

Ø      Rekonstrukce biokoridoru.

Ø      Rekonstrukce sociální ubytovny v Mělníku, Dukelská 2668.

Ø      Vytvoření sítě veřejně přístupných míst k internetu v Mělníku. 

 

4) Mezi nově zařazené akce do AP jsou například:

 

Ø      Revitalizace historického centra města Mělník

Ø      Hřiště u ZVŠ Sportovní

Ø      Sportovní hřiště v lokalitě Pivovar

Ø      Rozvoj služeb cestovního ruchu na Mělnicku

 

5) AP byl schválen na zasedání zastupitelstva města dne 19. 12. 2006.

 

6) AP je uveřejněn na internetových stránkách města Mělník www.melnik.cz, odkaz současnost – rozvoj města.

 

 Ing. Tomáš Martinec, euromanažer


Město - z radnice