Tip: Události z kalendáře si můžete pohodlně přenést ve formátu ICS do Vašeho mailového programu či mobilu.
Mekul 2017

Africká odpoledne na Kokoříně


 

Galerie Truhlárna na Kokoříně Vás srdečně zve na

cyklus přednášek věnovaných Súdánu a Africe

Africká odpoledne na Kokoříně

 

Sobota 8. prosince 2012

Severní Súdán v prostoru a proměnách času

 

Lenka a Pavel Lisí (Geologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.)

Severní Súdán, v současnosti nejmladší republika na území Afriky, zažívá v posledních letech podle médií velké politické změny. Přesto je to poklidná země s bohatou historií, upřímnými lidmi a pomalu tekoucí řekou Nil. Přijďte si prohlédnout černobílé i barevné fotografie a poslechnout si, co znamená všední den v Súdánu a jak daleko do minulosti lze vystopovat přítomnost lidí v okolí nilského údolí. Zároveň Vás zveme k nahlédnutí do života české geoarcheologické expedice na poslední a nejmenší Šestý nilský katarakt v pohoří Sabaloka. Součástí přednášky bude promítání filmu „Sabaloka a Šestý nilský katarakt v Súdánu: proměny v prostoru a čase“ vytvořeného jako doprovod ke stejnojmenné fotografické výstavě.

Začátek přednášky: 15.00 hodin

 

Sobota 12. ledna 2013

Napříč Afrikou na stroji času

Petr a Adéla Pokorní (Centrum pro teoretická studia, UK v Praze – AV ČR, Praha, v. v. i.;

Přírodovědecká fakulta UK v Praze)

Afrika je přinejmenším z poloviny svojí rozlohy pouštní kontinent. Ohromná Sahara kolem

Obratníku raka na severu, pouště Kalahári a Namib kolem Obratníku kozoroha na jihu.

Zatímco Sahara se v průběhu uplynulých 7000 let změnila k nepoznání, jihoafrické pouště

zůstávají stále stejné. Vysychání Sahary způsobilo vlnu vymírání zvířat a rostlin, ale zároveň

bylo příčinou prudkého civilizačního rozvoje. V jihoafrických pouštích je tomu přesně

naopak: Dodnes překypují životem a poskytují domov snad nejkonzervativnějšímu etniku této

planety – křováckým lovcům a sběračům. Cesta do pouště Kalahári je pro přírodovědce a

archeology fascinující cestou do dávné saharské minulosti. Na přednášce uslyšíte o tom, jak

se zkoumá přírodní historie Sahary a jaké poučení můžeme v tomto směru získat návštěvou

dnešních jihoafrických pouští. Povídání bude doprovázeno množstvím fotografií krajin, lidí,

zvířat, rostlin a biologicko-archeologických výzkumů.

Začátek přednášky: 15.00 hodin

 

Sobota 19. ledna 2013

Koptové – Egypťané po faraonech

Marek Dospěl (Český egyptologický ústav FF UK v Praze)

Cílem přednášky je představit dějiny a kulturu egyptského národa před i po arabském dobytí

země, jejich národní církev a vztahy s naším západním světem. Zabývat se budeme i rolí

koptského jazyka pro poznání faraonského Egypta a novodobým vývojem kolem volby nového

alexandrijského patriarchy.

Začátek přednášky: 15.00 hodin

 

Sobota 9. února 2013

Obrazy v krajině, krajina v obrazech

Lenka Suková (Český egyptologický ústav FF UK v Praze)

Co nám může prozradit krajina o skalních obrazech, které v ní nacházíme, a o lidech, kteří je

zde vytvořili? Co vypovídají skalní obrazy o krajině, v níž jsou umístěny, o životě lidí, kteří je

zde zanechali, o jejich bytí a vztahu ke světu? Jakým způsobem a v jakých podobách je v

krajině a skalním umění konkrétní oblasti zastoupen čas? Odpovědi na tyto otázky budeme

hledat v libyjské části pohoří Džebel Uweinát, ve skalnatých oblastech nilských peřejí v Súdánu a na několika dalších místech severovýchodní Afriky.

Začátek přednášky: 15.00 hodin

© Petr Pokorný

 

Cyklus doplní speciální archeologická přednáška:

Sobota 16. února 2013

Knížecí a královská rezidence na Vyšehradě v raném středověku

Ladislav Varadzin (Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.)

Archeologické výzkumy v posledních letech přinesly nečekané poznatky o podobě Vyšehradu, které vrhají nové světlo na nejstarší českou architekturu, počátky českého státu a otázku církevní orientace v přemyslovském období. Na přednášce budou předvedena nedávná zjištění archeologického výzkumu, která dosud nebyla publikována.

Začátek přednášky: 15.00 hodin