Tip: Vyplňte svůj mobil ve Vašem profilu. Tento údaj nebude zveřejněn, ale umožní Vám v budoucnu využít SMS služeb Mělníčku!
Mekul 2017

Vloupání do skladu modelářů


V době od 28. září do 29. září 2009 poškodil neznámý pachatel na budově v Neratovicích, ulice Kostelecká mříže na okně, následně okno samotné, poté vnikl dovnitř a zde odcizil 50 kg měděné páskoviny. Svým jednáním způsobil celkovou škodu ve výši 7 000,-Kč.

Skutek šetří policisté z místního oddělení jako podezření z trestného činu krádeže.Zpravodajství