Tip: Nevíte kam večer vyrazit? Náš Průvodce Vám poradí!
Bowling Ludmila 2017

Na Chloumku to rozjíždí nový tým maminek

Nový tým rodinného centra Chloumek plánuje zajímavé činnosti, například dětské kino, mimořádné akce, rekonstrukci dětského hřiště a zvelebení a dovybavení vnitřních prostor. Při navazování na dosavadní aktivity se budou rozšiřovat pravidelné kroužky pro děti a dospělé. Zároveň se na 17. ledna chystá oslava 5. výročí založení centra.

Rodinné centrum Chloumek je občanské sdružení maminek na mateřské dovolené. Je otevřené pro maminky, ostatní rodinné příslušníky i širokou veřejnost bez rozdílu věku, vzdělání a sociálního zázemí. Centrum umožňuje rodičům s malými dětmi vyjít z izolace a prožívat mateřskou dovolenou aktivně.

Od ledna 2010 se ujímá vedení rodinného centra Chloumek nová generace maminek, jelikož ty, které před 5 lety centrum založily, mají děti už školou povinné, a tudíž i více starostí a méně času na vedení centra.

Z řad chloumeckých a mělnických maminek se rekrutoval nový tým ve středu s paní Ivanou Taškovou.

Naše hlavní cíle jsou rekonstrukce dětského hřiště a zvelebení a dovybavení vnitřních prostor, zpřístupnění centra nejen pro Chloumecké, každý měsíc jedna mimořádná akce pro děti a rozšíření pravidelných kroužků pro děti i dospělé.

Do budoucna plánujeme dětské kino (promítání filmů pro děti na velkém plátně), navázání bližší spolupráce s RC Kašpárek, zachování již zaběhnutých kroužků a aktivit (modeláři, jóga pro dospělé, cvičení s dětmi, aerobik) včetně rozšíření spolupráce s městskou knihovnou (zavedení volně přístupného internetu).

Hledáme také partnery, kteří by se rádi podíleli na spolufinancování provozu centra.

V neděli 17. ledna 2010 v 16 hodin k příležitosti 5. výročí fungování našeho centra chystáme velkou oslavu s narozeninovým dortem a loutkovým divadlem. Všichni jste srdečně zváni!

 
Více informací najdete na www.rcchloumek.cz.


Kočárkárna