Tip: Události z kalendáře si můžete pohodlně přenést ve formátu ICS do Vašeho mailového programu či mobilu.
Bowling Ludmila 2017

Alkohol za volant nepatříTuto základní poučku slyší snad všichni žáci autoškol již během první vyučovací hodiny. A přesto se najde ještě dost řidičů, kteří si požití alkoholických nápojů před jízdou neodpustí. Své o tom vědí i policisté z Územního odboru Policie ČR Mělník. Během výkonu hlídkové činnosti v rámci svěřeného teritoria, při které mimo jiné dohlíží na bezpečnost a plynulost silničního provozu, se poměrně často setkávají s řidiči a řidičkami pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných a psychotropních látek.

Za první dva měsíce letošního roku při silničních kontrolách provedli policisté zhruba 2900 orientačních dechových zkoušek u řidičů. Bylo zjištěno, že 75 řidičů usedlo za volant pod vlivem alkoholu. Ve dvaadvaceti případech se jednalo o trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky, za který je možno uložit trest odnětí svobody až na jeden rok, trest peněžitý nebo zákaz činnosti. U těchto řidičů byla naměřená hladina alkoholu v dechu vyšší jak jedno promile. Zbývajících třiapadesát případů byly přestupky, které následně řeší správní orgán. Z těchto přestupků se v sedmnácti případech jednalo o užití omamné a psychotropní látky.

Mělničtí policisté se budou v rámci svých služebních povinností této problematice i nadále věnovat. Jejich cílem je do budoucna omezit na minimum počty řidičů, kteří usednou za volant pod vlivem alkoholu.Zpravodajství