Tip: Chcete i Vy mít svůj banner nebo komerční inzerát na tomto webu? Napište nám na [email protected].
Muzeum M

Podezřelá revitalizace - pokračujeme dál

Vážení spoluobčané, vážení zastupitelé,

spolu s několika přáteli jsme na počátku letošních prázdnin založili občanskou iniciativu " Náš Mělník". Dění v našem městě nám není lhostejné, cítíme se býti lokálními patrioty a proto považujeme za důležité se angažovat v současném i budoucím vývoji města. Neusilujeme o politickou moc, ale chceme se aktivně k problémům v Mělníku vyjadřovat. Na sklonku července jsme na tomto webu zveřejnili poznatky, které se nám podařilo shromáždit k akci Revitalizace historického centra města. Některé ze zjištěných skutečností nás nepříjemně překvapily a my jsme se proto obrátili na členy Zastupitelstva se 4 zásadními otázkami a požádali jsme o jejich zodpovězení. Po uběhlém měsíci konstatujeme, že na naše 4 otázky reagovali 3 z 21 členů ZM. Od zbylých 18 členů ZM nemáme žádnou reakci.

Panu Kováříkovi sdělujeme, že jsme žádali jasně a veřejně odpověď na naše otázky, nikoliv o osobní schůzku. Pokud jako člen Občanské DEMOKRATICKÉ strany považuje za důležitější zjistit si o nás informace na Ministerstvu vnitra ČR a nikoliv nám na naše otázky odpovědět, tak to považujeme za smutné - je to ale vaše osobní vizitka pane Kováříku. Skutečně máte pravdu v tom, že nejsme nikde registrovaní. Věříme totiž, že ČR je svobodný stát, nikoliv stát policejní a že skupina občanů má právo se svobodně sdružovat. Pokud jsme vás uvedli v omyl označením "občanské sdružení", rádi se budeme nazývat "občanskou iniciativou". Zásadní problém však zůstává dále v platnosti. Na naše 4 otázky jste vy ani starosta, jakožto odpovědní činitelé města za revitalizaci, neodpověděli! Bojíte se toho?

Panu Sádlovi sdělujeme, že nevidíme důvod k tomu vás osobně kontaktovat. Vaše firmy získaly podíl na veřejné zakázce a proto je třeba se všemi argumenty pracovat veřejně a transparentně. Ve svém článku jsme nikterak nezpochybnili vítězství firmy SPS ve výběrovém řízení na TDI, ani cenu za kterou SPS pracovala. Poukázali jsme na problém provázanosti firem SPS a SHS v rámci jedné stavby. Není pravda, že se cena Revitalizace zvýšlia o 3,5 % jak uvádíte. Tento údaj se možná týká konečné ceny firmy Č.H. oproti rozpočtu schváleného v ZM dne 21.10.2008 a my nikterak nezpochybňujeme nárůst ceny v rámci víceprací u takto rozsáhlé stavby. Zásadně jsme však zpochybnili nárůst ceny ze 132 mil. Kč na 173 mil. Kč, která nebyla NIKÝM řádně vysvětlena. Zde došlo k prodražení spoluúčasti města o minimálně cca 35 mil. Kč, což považujeme za alarmující. Nejsme odborníci a proto neposuzujeme, zda opravy 4 fasád obecních domů provedla firma SHS kvalitně či nikoliv. Staší nám, že jste veřejně přiznal majetkové propojení firmy SPS (kontrola) a SHS (práce) a potvrdil tak naše informace.

Panu Vajchrovi děkujeme za rámcové odpovědi na naše otázky, byť rozhodně nedokázaly postihnout celý problém.

K našemu původnímu článku přidáváme ještě dva další postřehy, které jsme zjistili v průběhu měsíce srpna.

1. schvalování revitalizace v ZM dne 21.10.2008

Zde vycházíme z informací přímého účastníka tohoto jednání ZM. Schvalování probíhalo následujícím způsobem: Místostarosta Koudelka načetl návrh usnesení, zeptal se zda se někdo z přítomných 17 členů ZM přihlašuje do diskuse (nikdo se nepřihlásil) a nechal o celém bodu hlasovat. (15 členů ZM pro: Neumann, Kovářík, Borsutzki, Dolejšová, Gruber, Koudelka, Kubešová, Němec, Opitzová, Petrželka, Peychl, Pořízek, Teplík, Ullrych, zdrželi se: Čermák, Vik, nebyli přítomni: Klaudy, Šaman, Nedvěd, Schweigstill).Během cca 2 minut byla tedy bez jakékoliv diskuse odhlasována jedna z nejvýznamnějších investičních akcí města v hodnotě 173 mil. Kč a NIKDO z přítomných členů ZM k tomuto neměl žádnou připomínku! Při některých projednávaných bodech se dokáží členové ZM zaseknout na položkách v řádech 10.000,- či 100.000,-, ale zde při akci města která se prodražila jeho rozpočtu o minimálně cca 35 mil. Kč všichni mlčeli! Toto rozhodně nepovažujeme za normální skutečnost.

2. informování o ceně revitalizace

Pan starosta Neumann (ODS) nedávno uvedl v týdeníku Mělnicko při obhajobě revitalizace, že "cena je známa od počátku". Tak jsme se tedy podívali do oficiálního zpravodaje Radnice, který pravidelně dostáváme jakožto občané města do schránek a zjistili následující. V Radnici 5/2008, 9/2008 a 10/2008 nás město informovalo o tom, že investiční náklady Revit. představují cca 132 mil. Kč (dotace EU 83 mil. Kč, spoluúčast města 50 mil. Kč). ZM (viz předchozí odstavec) schválilo tuto významnou investiční akci dne 21.10.2008. V Radnici 11/2008 pan starosta poměrně obsáhlým článkem informoval o jednání ZM ze dne 21.10.2008, ale ouha, o tom že byla schválena revitalizace za 173 mil. Kč tam není nic. Dozvěděli jsme se, že se připravuje obchvat města, že byla zahájena sbírka na sochu Jana Palacha, o stavu Pražské věže, ale ANI SLOVO o tom, že ZM schválilo tuto akci, natožpak vysvětlení onoho zdražení ve výši minimálně 35 mil. Kč. V Radnici 12/2008 pan starosta v rubrice "Krátce..." informoval, že byla podepsána smlouva s dovavatelem Revit., ale opět ANI SLOVO o tom, že ZM schválilo tuto akci v celkové výši 173 mil. Kč., natožpak vysvětlení onoho zdražení ve výši minimálně 35 mil. Kč. V Radnici 1/2009 byla informace o tom, že Revitalizace byla slavnostně zahájena, ale opět ANI SLOVO o tom, že ZM schválilo tuto akci v celkové výši 173 mil. Kč., natožpak vysvětlení onoho zdražení ve výši minimálně 35 mil. Kč. V tomto období jsme jako zbylých 99% obyvatel města Mělník čerpali informace o dění ve městě z oficiálního zpravodaje Radnice, nenavštěvovali jsme jednání ZM a ani nesledovali uveřejněné zápisy ze ZM na webvých stránkách města. Oproti tvrzení pana starosty, že cena byla známa od počátku konstatujeme, že se o ceně (respektive vysvětlení jejího zdražení) nikde neobjevila ani zmínka a že to na nás při zpětném pohledu působí, jako by byla ze strany vedení města záměrná snaha tuto informaci občanům města CÍLENĚ ZATAJIT, respektive NESDĚLIT.

závěr

Nikdo ze členů ZM nevyvrátil naše podezření, že Revitalizace byla předražená cca o 35 mil. Kč, přičemž tuto částku zaplatilo město Mělník ze svého rozpočtu. Dle našeho názoru za toto nese odpovědnost starosta města pan Neumann (ODS) a místostarosta města zodpovědný za investiční akce pan Kovářík (ODS). Mrzní nás nezájem 18 zastupitelů, kteří se nenamáhali ani reagovat, neboť se domníváme, že se v rámci rozpočtu města nejedná o zanedbatelnou částku.

Dostali jsme upozornění na další akci města, kde mohlo dle prvních náznaků dojít ke ztrátě pro městskou pokladu v řádu 10 - 15 mil. Kč a ve které se také angažovali vedoucí představitelé města. Nyní k této kauze zjišťujeme další podrobnosti a pokud vše stihneme, tak vás budeme informovat na konci září o zjištěných skutečnostech.

Také se nám podařilo získat detailní zprávy o zákulisních dohodách mělnické ODS, díky kterým si chce zajistit svou účast ve vedení města také po říjnových komunálních volbách. O tomto vás budeme informovat na začátku měsíce října.

za občanskou iniciativu "Náš Mělník"- Radek Procházka    Město

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".

3 Myslím, že i otázky


Myslím, že i otázky spojené s níže uvedenou kauzou si zaslouží odpovědi. Jako komentáře k článku o docházce našich zastupitelů by se daly možná i přehlédnout.

Proto jsem si je dovolil přiložit sem:

Mladého, nadějného advokáta, zastupitele města Mělník za sdružení PROMĚSTO, Mgr. Dalibora Šamana vyšetřuje policie České republiky. Tato, pro mnohé překvapivá informace, zazněla na zasedání zastupitelstva dne 31.8.2010.

Podle dostupných informací Mgr. Šaman navrhl a prosadil směnu městských pozemků za bezcenné přístupové cesty.

To učinil v době kdy jako zastupitel Města, zastupoval za několik desítek tisíc korun měsíčně město Mělník i jako jeho právní zástupce.

Jako první na tuto, pro Město velmi nevýhodnou směnu upozornil opoziční zastupitel Mgr. Milan Schweigstill.

Včera byli zastupitelé, patrně v souvislosti s probíhajícím policejním vyšetřováním, seznámeni s dalšími skutečnostmi ohledně tohoto obchodu.

Jen pro úplnost:

- Mgr. Šaman dostával od města za svoji činnost 35 000,-Kč měsíčně

- směna pozemků za přístupové cesty byla schválena na zasedání ZM dne 24.2.2009

jako bod č. 43

čísla pozemků jsou zde zveřejněna

- je zvykem, že přístupové cesty jsou městům darovány, neboť jejich údržba je velmi

nákladná

A nakonec se zeptám, zda někdo nezná prodejní cenu za m2 pozemku v danné lokalitě.

vložil profesor

Mgr. Dalibor Šaman nebyl zcela určitě první, kdo inicioval tyto směny řekněme pana XY. Všichni hlásají objektivitu, tak ji prosím respektujte ve všech případech. Pan XY byl vždy předkládám panem starostou a byl doporučován. Proč se nyní před volbami přelévá počátek "kauzy" z jedné polické strany na hlavu druhé ? Není to černobílé, vím to, jelikož jsem u těch počátků byla. Každý soudný si udělá obrázek sám, dle svých možností a informací. Je totiž hrozně jednoduché vyrobit kauzu, nebo alespoň kauzu převrátit a lidem ji převyprávět jinak.

Už je mi docela líto i pana XY, i když jsem většinou hlasovala proti ( kvůli rozdílnému hlasování jsem byla kritizována na ODS ). Teď před volbami vyleze Kraken a hodí se všechno.

Jsem ráda, že na Mělníčku není cenzura, a jak čtu, tak si názory můžeme psát dle libosti. Děkuji tímto správcům tohoto webu.

Všem čtenářům přeji krásný víkend Dušana Dolejšová

Vážená paní zastupitelko,

protože vím, že se vždy snažíte být objektivní a nepíšete úmyslné nepravdy, pochopil jsem, že Vaše tvrzení pramení částečně z neznalosti a možná i z nesprávného pochopení některých skutečností.

Mgr. Dalibor Šaman byl zcela jistě první a jediný kdo tuto směnu navrhl. Ostatně další navrhovatel téhož by byl evidentně zbytečný.

Materiál navrhovatelů předkládá do zastupitelstva starosta. Z toho nejspíš pramení Váš omyl, že tuto směnu navrhl on.

Každý soudný si jistě obrázek udělá sám..... ale k tomu potřebuje dostatek ověřitelných informací.

Pro začátek se tedy stačí podívat na usnesení zastupitelstva ze 24.2.2009.

Pokud jste u těch počátků byla, je zvláštní, že Vám nebylo divné, že za 2597m2 příjezdových cest, které bude Město nuceno nákladně udržovat, dostal Vámi docela litovaný pan XY 3031m2 kvalitních pozemků v předpokládané hodnotě 4 500 000 - 6 000 000 Kč a nádavkem mu Město prodalo dalších 5000m2 sousedících pozemků za 2 071 000 Kč. Těchto 5177m2 má přitom hodnotu 7 500 000 -

10 000 000 Kč. Město tak přišlo o ekvivalent 10 - 14 milionů korun.

A to je to oč zde běží, moje milá, lehce v této složité kauze dezorientovaná zastupitelko města Mělník. Tato kauza není ani vyrobená ani převrácená.

Tohle přece s volbami vůbec nesouvisí, tohle není žádný Kraken, ale lumpárna jednoho jediného zastupitele, který jak jsem si dnes přečetl, je naštěstí na nevolitelném devátém místě ve Vašem politickém uskupení.

Oba přece víme, že směna prošla rozdílem jediného hlasu. Napište prosím pravdu o tom, jak jste tenkrát v tomto konkrétním případě hlasovala vy, podle svého vlastního rozhodnutí. Napište nám svůj názor na tuto směnu. Může si Město dovolit takto plýtvat prostředky? Kdo hlasoval pro směnu? Proč Mgr. Dalibor Šaman, jako právník placený Městem tuto směnu vůbec navrh? Jsem mimo když to nechápu? A jak hlasoval on? A co na to Vy - ostatní zastupitelé?

Přeji všem krásný den

Jaromír Jirmář

      

3.4 Podezřelá revitalizace- pokračujeme dál.


Dobrý den, pane Jirmáři, či jak se vlastně ve skutečnosti jmenujete. "Líbí" se mi jak spojujete témata revitalizace, kauza Šaman, docházka zastupitelů. Na základě Vámi uvedené statistiky, kdy se nesešlo 24.8.2010 zastupitelstvo města, jsem požádal na dalším jednání ZM o zpracování statistiky docházky zastupitelů za celé volební období. Měl jste slyšet polemiku k tomuto mému požadavku. Na příštím jednání ZM budu požadovat, aby byla docházka zveřejněna v Mělnické radnici, kterou každý dostává domů. Tím si každý občan bude moci přečíst skutečnou statistiku a ne zveřejněnou zavádějící statistiku z jednoho ZM.

Revitalizace je pojem, který ve mně vyvolává smíšené pocity dlouhou dobu. Jedná se o velice složitou problematiku, kterou se stále zabývám. Škoda, že nechodíte na jednání ZM, abyste viděl, jaké výtahy z originálních materiálů jsou zastupitelům předkládány, jak jsou "dobře" uzpůsobeny, aby působily co nejlépe. Skutečnost je však trochu jinde. Snažím se připravit materiál, kde bych rád seznámil občany se skutečnými materiály. Bohužel toto naráží na značný odpor vedení města v čele s panem starostou. Doufám však, že se mi podaří je přesvědčit a materiály budou zveřejněny v originální podobě. Jedná se i o materiály týkající se víceprací.

Kampaň vedená proti panu Šamanovi je pochopitelně již zahájeným předvolebním bojem. Plně souhlasím s komentářem pana Vajchra. Smutné je, že 30.8.2010, tedy den před ZM, na kterém pan Sabol vystoupil s touto kauzou, jsem byl s dalšími členy naší kandidátky na jednání u pana starosty Neumanna, který nás žádal, abychom volební kampaň vedli slušně. Druhý den byl opak pravdou. Chápu, že pan Sabol pro úspěch ODS a své manželky  asi udělá vše. Měl by však respektovat dohody vedení ODS s ostatními partnery. Nevím, zda je také členem ODS, ale pokud ano, měl by se nad svými projevy vážně zamyslet!  

Na závěr bych Vás chtěl požádat o uvedení Vašeho skutečného jména nebo potvrzení, že se takto skutečně jmenujete. Rád bych se s Vámi i sešel a probral detailněji problémy, které uvádíte a také Vás seznámil s některými podklady. Doufám, že se nestydíte za svoje názory. Myslím, že za anonym se schovává pouze slaboch, což doufám nejste.

Jiří Čermák, zastupitel města za PRO Mělník

Můj telefon je 603801818, na který mi můžete vy i další občané zavolat.  

3.4.2 Pozorně jsem četla


Pozorně jsem četla články, které se týkají průšvihu pana Šamana a zdá se mi, že důležitá jsou tato fakta:
1. Pan Šaman získal zakázku od města Mělník na poskytování právních služeb v době, kdy byl zastupitelem města (otázky: na základě jakého výběrového řízení? Jaká byla výběrová kritéria?)
2. Pan Šaman zastupoval město Mělník při přípravě směny nějakých pozemků s panem XY.
3. Pan Šaman zastupoval pana XY při téže aktivitě.
4. Pan Šaman navrhl zastupitelstvu města tuto směnu a pak pro ní hlasoval?
Opravte mě prosím, pokud jsem něco pochopila špatně, ale pokud je to pravda, je to obrovský průšvih především pana Šamana. Jednak etický a domnívám se, že i odborný, který se advokátovi stát nemůže.
Mimochodem, když se politické strany domlouvají na tom, že bude kampaň korektní, tak to znamená, že budou přehlíženy takovéto věci? To snad nemyslíte vážně?

3.4.2.2 Četla jste pozorně a


Četla jste pozorně a pochopila jste naprosto správně. Vše je pravda, kterou lze ověřit. I proto se věcí zabývá policie. Té snad Mgr. Šaman důvody svého konání, které my si můžeme pouze domýšlet, vysvětlí.

Máte pravdu také v tom, že přehlížení možných trestných činů se dohoda politických stran netýkala.

Obrázek uživatele wentura

3.4.2.1 Je to jasné, právník


Je to jasné, právník udělá průšvih, kamarád Čermák a Patočka ho hájí – všichni z původní PRO MĚLNÍK.
Zřejmě bude i něco tom, že v tom je namočená ODS – k obhajobě se přidává Vajchr a přiznává se, že plní "stranické úkoly". Pánové, doufám, že už brzo skončíte.

3.4.2.1.1 vysvětlovat není hájit


Dobrý den pane Wentura,

nepleťte si prosím slova hájit a vysvětlovat. Bylo by také dobré ke jménu Vajchr přidat nějaké oslovení. Tím myslím pan nebo alespoň kamarád. Nechci po Vás moc?

Zrovna tak, není korektní hovořit o namočené ODS. Ti slušní by se mohli urazit. Společná vina neexistuje, vždy by mělo jít o konkrétní osobu. To je ale problém. Zastupitelská demokracie není na tomto principu založena. Pokud se 11 zastupitelů dohodne - máte smůlu. Pamatujte si, vždy je to hra do jedenácti. Pokud jste přes - máte smůlu.

Hezké odpoledne všem 

3.4.1 Dobrý večer, pane


Dobrý večer, pane Čermáku

líbí se mi, že chcete uveřejňovat docházku zastupitelů v Mělnické radnici. Možná se Vám to, co jsem zveřejnil moc nelíbilo, ale když se sejde 9 z 21 odpovědných zastupitelů města, pak si troufám tvrdit, že mám jako občan právo na to upozornit. Budu i rád, když seznámíte občany se skutečnými materiály ze ZM.

Tvrdit, že kauza Šaman souvisí s předvolebním bojem je pro mnohé samozřejmě jednodužší....to se potom na ty miliony, o které město přišlo dá jaksi pozapomenout. A o to asi jde.

Mgr. Šaman je na devátém místě Vašeho politického seskupení, tedy mimo jakýkoli politický boj. Mimochodem pan Vajchr už všechny mé otázky zodpověděl.

Kdyby šlo o politický boj, pak bych se vás zeptal proč jste hlasoval pro směnu, o které Vám jak pan Vajchr, tak pan Patočka řekli, že je pro město nevýhodná.... a jestli jste pro pana XY něco malého třeba neprojektoval.... a kterých stran a uskupení jste byl členem, že po mě málem chcete předložit občanku.

Ale nebojte, já o ty vaše odpovědi nestojím....tohle není politický boj....a navíc je znám...

Tak dobrou   JJ

3.3 Fakta


 

Protože jste vyzval k odpovědi i ostatní zastupitele, zde ta odpověď je:

Kauza směny pozemků se táhla poměrně dlouhou dobu už před oním hlasováním a byla stranickým úkolem v ODS. Vím to, protože jsem dostal několikrát kartáč za to, že jsem si dovolil celou věc kritizovat.  Materiál sice připravoval pan Šaman, ale na základě požadavku pana starosty a příslušného odboru města. Jmenné hlasování  a prezenční listina je zde


Zápis č. 2


ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka konaného dne 24.2. 2009 od


16:00 hodin v zasedací místnosti MÚ


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Přítomni: Evelyna Borsutzki, Ing. Jiří Čermák, PaedDr. Zdeněk Koudelka, Jaromír Kovářík, Mgr.


Miroslav Neumann, Anna Oppitzová, Ing. Jan Petrželka, MUDr. Ladislav Peychl, , Mgr. Milan


Schweigstill, Mgr. Dalibor Šaman, Mgr. Tomáš Teplík, PaedDr. Dalibor Ullrych,Ing. Ladislav Vik. Mudr.


Roman Gruber,Ing. Jiří Klaudy CSc

Omluveni: Ing. Ladislav Pořízek, PaedDr. Milan Němec, Dušana Dolejšová


Návrh usnesení:


43/2009 (číslo usnesení) číslo materiálu: 42/2009


Ve věci: Záměr prodeje a směny v ul. Zemědělská


schvaluje


ZM schvaluje záměr směny parcely p.č. 7345/2 a p.č. 7345/3 ve vlastnictví města Mělník


za parcely č.p. 5383/1, p.č. 5383/20, p.č. 7476/1 a p.č. 7477/7 ve vlastnictví p. Váradyho a


prodej parcely p.č. 7337/1 a p.č. 7351/16.


HLASOVÁNÍ: pro 11 zdržel se 3 proti 4


Proti: Zdeněk Nedvěd, Mgr. Milan Schweigstill, PaedDr. Dalibor Ullrych, Ing. Ladislav Vik

Zdržel se: Anna Oppitzová, MUDr. Ladislav Peychl, Ing. Radim Vajchr

Pro směnu tedy hlasovalo všemi přítomnými členy sdružení Pro Mělník, Radnice 2006 a kromě mojí osoby všichni členové ODS. Takže se přiznám, že naprosto nechápu, proč je tato směna napadána i z řad příznivců ODS. Proboha, vždyť jsme tu směnu strašně chtěli a tohle celé se může obrátit proti nám. Teď neobhajuji pana Šamana, ale po pravdě - původní návrh směny byl vůči městu ještě drsnější. Po kritice z několika stran ji  pan Šaman upravil víc ve prospěch města.  Všichni zastupitelé měli kompletní informace na stole, i s tím, že se vědělo o kritice pro ekonomickou nevýhodnost. Právě pro nevýhodnost v ekonomickém směru jsem materiál nepodpořil. Tvrdit, že směnu může pouze pan Šaman, je prostě nesmysl. Odpovědnost za každý materiál v zastupitelstvu je totiž na rovným dílem na  zastupitelích, kteří hlasovali pro tento materiál. A je jedno, zda to je 11 či 21 hlasů pro. Materiál je v obou případech schválen. V daném případě to bylo 11 jmen  a tři strany. Včetně pana Šamana.

Hezký den

ing. Radim Vajchr

P.S. Pro za ODS Bursutzki,Kovářík, Neumann,Kubešová, Petrželka, Teplík, za Radnici 2006 Gruber, Koudelka, za Pro Mělník Čermák, Klaudy, Šaman 

 

3.3.1 Děkuji za odpovědi na


Děkuji za odpovědi na otázky, které jsem položil paní Dolejšové. Její reakce mě velmi překvapila. To, že místo jednoduchých odpovědí, ke kterým má jako naše zastupitelka přístup stejně jako Vy, mě osočila, že její myšlenky kamsi vkládám, to jsem od ní nečekal.

Zárověň potvrzuji, že nejsem Patočka, ale Jirmář. Patočko mě zatím nikdo neoslovil, tak věřím, že to tak zůstane.

Z mého pohledu nejde o hon na Šamana, toho jak jsem se dočetl honí policie, nebo ať se jeho činností zabývá třeba Transparency Internacional. .....a nemyslím si, že tato kauza má politický podtext. Jde o to, že město přišlo asi o 10 milionů korun. Tento fakt zatím nikdo nekomentoval.

Přeji všem krásný den                                 Jaromír Jirmář ne Jaromír Patočka

3.3.1.2 Polopaticky ještě jednou.


Celý můj komentář mnou podepsaný jste si vložil do svého komentáře a podepsal svým jménem. To se nedělá a jinak opakuji, ať si každý vesele může psát co uzná za vhodné.  Ale  jak vidím a čtu, tak Vás stejně argumenty nepřesvědčí. Myslím si, že kolegové zastupitelé napsali principiálně stejné zkušennosti a názory, stejně jako já v příspěvku Mgr. Dalibor Šaman. Opakuji celé se to politicky přelévá na jinou stranu pouze účelově.

 

S přáním příjemného dne se loučí  Dušana Dolejšová   

3.3.1.2.4 Paní Dolejšová, vidím,


Paní Dolejšová, vidím, že máte starostí více než dost, nicméně si Vám dovoluji připomenout dotazy, které Vám byly položeny mnou ve čtvrtek dne 2.9.2010:
„Všichni budeme velice rádi, když nám sdělíte, čeho jste za 4 volební roky dosáhla! Sdělte nám prosím, čím jste přispěla v rozvoji našeho města členstvím v zastupitelstvu, radě města a ve čtyřech komisích?“
Z reakcí vím, že jste se nějakým způsobem podílela na přípravě žádosti o dotaci na vybudování skate hřiště za Tescem, ale co dále?
Nechci vyvolat dojem, že byste mě zajímala více než ostatní politici, ale když už jednou položím dotazy aktivní političce, rád bych dostal odpověď. Pokud jste nic dalšího v uplynulém minulém období neučinila, stačí nám to sdělit, dál se Vás již dotazovat nebudu.
Děkuji.

3.3.1.2.3 tady nejde o politika ale


tady nejde o politika ale o to ze mesto diky mgr. samanovi prislo o min. 10 mil.

korun. melo byt vyberove rizeni na prodej tech pozemku. treba drazby.

mesto je asi dost bohate kdyz takhle seredi s penezmi.

3.3.1.2.2 Polopaticky? Asi ano.


Polopaticky? Asi ano. Odpovědí jsem se od dříve tak objektivní paní zastupitelky jaksi nedočkal, ale naštěstí pan Vajchr všechny mé otázky zodpověděl.

Za to tím, že jsem si dovolil Vámi podepsaný komentář vložit do svého komentáře, který jsem podepsal svým jménem.... už zase vás cituji, dokonce opět bez uvozovek......no  to jsem tomu dal. Magnet měl pravdu, vy jste v té ODS byla dlouho...

Doufám, že jsem si teď nevysloužil další Váš článek o vkládání komentářů...

Dobrou JJ

3.3.1.2.1 Rozlučte se


Rozlučte se všichni. Občani si to zvolí znova a bude klid. Je čas udělat pápá Laughing out loud :-D

 

 

Magnet172

3.3.1.1 Hon na Šamana 2


Dobrý den pane Jirmaři.

Jsem rád, že kromě smyslu pro spravedlnost jste obdařen ještě smyslem pro humor.

Pokud jste tak spravedlivý, zkuste se podívat ještě na jiné případy,které byly pro město nevýhodné. Můžete začít revitalizací a způsobem oprav - kdo je platí - město nebo dodavatel. Dále se můžete podívat na kvalitu prací - oprava fasád - ZUŠ, zeď bývalé konírny v Husově ulici, knihovna. Možná by Vás i mohlo zajímat, jakým způsobem se sekala tráva v parku v Husově ulici. Kvalita dost podobná kvalitě práce revitalizace. Zkrátka, co je pro město může být špatné ba i ještě horší.

Dále se zaměřte na podezřelé prodeje majetku, třeba pozemek Hamburk - v podmínkách začátek prací již dávno prošel a nic se neděje. Nebo se zaměřte na opakované snahy prodeje HOLDu. Všechny byly podezřelé. Zde se hospodaří pod heslem - co je možné prodat, prodáme.

Podobných příkladů je mnoho. Třeba vztahy s provozovatelem zimního stadionu, kempu, atd.

Pokud by jste šel k prameni, narazíte vždy na stejné lidi. Jejich jméno je - nevýhodnost pro město a výhodnost pro druhou stranu.

Asi víte o kom je řeč. Bohužel si myslím,že příští volby nic nezmění. Kdyby měli vládnout s komunisty, tak to udělají. Pokud budou komunisté pro. To nevím.

 

Zdravím Patočka

Obrázek uživatele wentura

3.3.1.1.2   Pane Patočko,


 

Pane Patočko, přiznám se, že jsem v roce 2006 volil PRO MĚLNÍK. V té době jsem osobnosti z kandidátky neznal, ale chtěl jsem volit nezávislé kandidáty z toho důvodu, aby existovalo vyvážení vůči velkým stranám. 

Vy jste byl lídrem a po čase jste odstoupil. Tímto jste zklamal veškerou důvěru, kterou Vám voliči dali, a domnívám se tedy, že nyní nemáte co kverulovat a pasovat se do role „nezávislého“ komentátora, který zachrání město – z výše uvedených důvodů na to již nejsme zvědaví. Článek, na který reaguji mě, ale i mé známé opravdu pobouřil. Pokud máte nějaké informace o podezřelých akcích na městském úřadě, tak proč nepodáte trestní oznámení? Pokud se Vám toto nechce učinit, proč nepředložíte konkrétní informace? Zatím jenom na cosi upozorňujete, čímž na ostatní kandidáty kydáte virtuální špínu a to v napjatém předvolebním období. Velice se těším na to, až jednou přestanete používat tyto STBácké manýry a stanete se slušným člověkem. Do té doby doufám, že již nikdy nebudu volit osoby, jako jste Vy a Vaši vykutálení kamarádi (advokát, projektant,…).

3.3.1.1.2.4 ing. Patočka nebyl agentem STB


Souhlas s Čopem. Zastupitelé musí předložit doklad , že nespoluprcovali s STB. Kdyby byl někdo z nich agentem STB, nemohl by se stát zastupitelem. Stejně jako Čop jsem p. Patočku volil a jestli bude kandidovat, tak ho budu volit zase. Jestli proti někomu něco máte tak mu to řekněte do očí.

3.3.1.1.2.4.1 Agent STB


Tak to asi pan Wentura nemyslel. Spíše hovořil o příslušnosti k STB, ale možná se pletu. Jinak souhlasím s Čopem, poněkud silné hodnocení osoby pana Patočky. Asi jen takové jedna paní povídala. Stejně jako Čop to mám rád pěkně z očí do očí a taky černé na bílém. Jak znám pana Wenturu s tím on problém nikdy neměl. Rovnej chlap, co řekne každému co si o něm myslí.  No uvidíme.

3.3.1.1.2.4.1.1 ing.Patočka příslušník STB


??? To nemyslíte vážně!!! Přečtěte si jeho články. Je to slušný, čestný člověk, který kritizuje nešvary na Radnici i jinde. Copak si myslíte, že by se estébák stal zastupitelem. Odešel odtud, protože se na to nemoh dívat. Neposlouchali co jim radil. To neni nějakej budižkničemu s velkou hubou a kapsou. A co vlastně máte proti STB. Za nich tady byl pořádek. Ty lidi nasazovali svoje životy abysme tu žili v klidu a míru. Podívejte se na 30 případů majora Zemana. Tam to všechno je . Nadporučíka Hradce tam dokonce zastřelili. Žil jste vůbec v té době, že si to dovolujete kritizovat? Já ji prožil celou a nic mi nechybělo. Každý režim musí mít policii i tajnou, na tom nic neni! Ty lidi byli hrdinové. A jestli u nich pan Patočka byl tak je taky hrdina.

3.3.1.1.2.4.1.1.2 :-(


Tak tohle je opravdu hodně nepovedenej vtip...

3.3.1.1.2.4.1.1.2.1 soudruh npor. STB Ing.


Hradec. To je mimo moje schopnosti vnímání. Jsem mladý na to, abych si z té doby něco pamatoval, ale z toho co jsem slyšel,  četl a viděl, si myslím, že estébáci nebyli ani hrdinové, ani čestní a slušní lidé. Jestli byl Hradec nebo jiný soudruh nadpor. členem STB se dá asi možná zjistit nahlédnutím někam do nějakého svazku. Pokud tam p. Patočka bude, vy mu zřejmě dáte medaili. My ostatní si pomyslíme své.

Apač, na rozdíl od vás pane

3.3.1.1.2.4.1.1.1 A nezapomeňte také


A nezapomeňte také napsat, že poněkud častěji nasazovali životy jiných lidí, aby tady měli klid!(nereaguji na debatu týkající se Ing. Patočky, pouze na poslední příspěvek) Ale to už je na trochu jinou debatu...

Jak hloupé a krátkozraké vaše pojednání!

3.3.1.1.2.3 :-)


Tak já přidám svůj názor na podobné rádoby mravokárné příspěvky. Respektuju, že si o p. Patočkovi něco myslíte, ale možná by nebylo od věci to podat maličko civilizovaně. Vsadím, se, že do očí byste mu tohle neřekl.

Ale k mému názoru - já si na rozdíl od Vás myslím, že je dobře, že někdo upozorňuje na podivné praktiky, které jsou na mělnické radnici běžné. To, že p. Patočka odstoupil ze zastupitelstva na protest proti těmto levárnám pokládám naopak za projev jeho charakteru. Pro mě slušným člověkem rozhodně je a v dalších volbách bych rozhodně neměl žádný problém ho volit.

3.3.1.1.2.3.1 OBČAN PATOČKA.


JEDNOZNAČNĚ SOUHLASÍM S PANEM ČOPEM. 

PROČ SE NESOUSTŘEDÍTE AKTIVNÍ PISATELÉ MĚLNÍČKU NA SOUČASNÉ FUNKCIONÁŘE ???

 

NECHÁPU VAŠE TAHY A ZÁTAHY. NEJPRVE TO BYLO NA PANA ŠAMANA A NYNÍ NASAZUJETE NA PANA PATOČKU. UVĚDOMUJETE SI KOLIK LIDÍ VE VRCHOLNÉ POLITICE BYLO V KSČ ??? A UVĚDOMUJETE SI JAK PO NAŠÍ SLAVNÉ SAMETOVÉ REVOLUCI BYLO ZÁMĚRNĚ SKARTOVANO MNOHO SPISŮ VYSOKÝCH DŮSTOJNÍKŮ STB, JENOM PROTO, ABY MOHLY TITO SOUDRUZI UŽ V OBLEČKU DEMOKRATICKÉ STRANY ZŮSTAT U SVÝCH PRACOVNÍCH POZIC ???

DĚJINY JDOU DOPŘEDU A DOKUD BUDOU PAMĚTNÍCI, TAK MŮŽEME BRÁNIT KVALITNÍ OBČANY A PRAVDIVÝMI ARGUMENTY VZPOMÍNAT NA PŘEDÁNÍ MOCI PŘED DVACETI LETY. 

3.3.1.1.2.3.1.2 ANO


Tak s tímto Vaším názorem plně souhlasím

3.3.1.1.2.3.1.1 OBČAN PATOČKA ČLEN STB


MOŽNÁ ANI NEBYL!!! A I KDYBY TAK CO!!! SOUHLASÍM S PANÍ DUŠANOU. JE TO KVALITNÍ OBČAN A TO CO JAKO OBČAN TADY PRO NÁS OBYČEJNÉ LIDI DĚLÁ JE TAKY KVALITNÍ. VĚŘÍM ŽE POKUD BYL U ESTÉBÁKŮ TAK BYL TAKY KVALITNÍ, A NECHTE SI TY ŘEČI O MEDAJLY A NIKOHO NEZESMĚŠŇUJTE. ( TO NEBYLO NA VÁS PANÍ DUŠANO ). ZATÍM TADY JEŠTĚ NIKDO NEDOKÁZAL, ŽE BYL V ŇÁKYM SVAZU NEBO SVAZKU ( PAN ING. PATOČKA ). TAKY TY TAHY A ZÁTAHY NECHÁPU, A DEJTE SI BACHA NEBO BYSTE SE TAKY MOH DIVIT HAJZLOVE. VŠECHNO JE TO PROPAGACE.

3.3.1.1.2.2 STBácké manýry


Co tím naznačujete pane Wenturo? Nechcete snad tvrdit, že pan ing. Jaromír Patočka, tento enfant terrible mělnické politiky, měl cosi společného s nechvalně proslulou komunistickou tajnou policií? A proč píšete ... a stanete se slušným člověkem? Myslíte si, že jím není?

Rychtář

3.3.1.1.2.1 Pane "Wentura"


Dobrý den,

to že jsem zklamal Vaší důvěru mě samozřejmě mrzí, ale každý máme někam posunutou mez, kam jsme schopni zajít. Já nejsem ochoten a schopen místo tvořivé spolupráce pouze hlídat a bourat lumpárny. Pokud se Vaše práce stává pouze zamezováním nepravostí, asi Vás to taky brzy omrzí. O to spíš, když to děláte jaksi navíc, ke své profesi. 

Pokud bude víc lidí s vaším názorem, abych nepsal a nemoralizoval - rád se odmlčím. Pokud budu psát dál, bude to určetě pod mým jménem. Oproti Vám, paní Dáše a podobným.

Důkazy na to o čem píšu  nemusíte dlouho hledat - vidíte je kolem sebe. Nekvalitně odvedená práce pro město bez jakékoli snahy o nápravu ze strany volených či úředníků města. Dále stačí prolistovat staré zápisy z jednání ZM. To jsou však věci, které Vás moc nezajímají. Tady jde asi hlavně o nedotknutelnost několika osvícených v tomto městě, kteří se bohužel zaštiťují politickou stranou.

hezký den pane wentura

3.3.1.1.1 Hon na Šamana 3


Máte pravdu, je mnoho jiných případů, kterými by se mohla Transparency Internacional zabývat v našem městě. Ale na rozdíl od Vás si dovolím být optimista - po těchto volbách se to změní!

Škoda, že nekandidujete, šel bych Vás opět volit... ale chápu Vás, i to proč jste odešel. Tuhle práci slušný člověk dělat nemůže... a o panu Šamanovi už ani slovo, jeho spolustraníci chtěli potvrzení, že se nejmenuju Čermák... tak opatrně... Smiling

Dobrou noc JJ

3.3.1.1.1.2 už ani slovo


... chtěl bych být taky optimistou

3.3.1.1.1.1 pan Saman je pravnik


pan Saman je pravnik melnicke mafie. jde mu jak kazdemu ne o dobro mestu ale o vlastni penize. to je politika.

3.2 Hon na Šamana


Hon na Šamana není jen honem na jednoho kandidáta, ale začátkem volební kampaně do ZM Mělníka. Pan Šaman pouze udělal chybu, když si myslel, že se může stát právníkem města. Dá se říci, že byl zneužit.

Reaguji ze dvou důvodů.

1. Byl jse tak trohu u toho

Celá kauza zuačala o dost dříve, když jsem byl ještě v ZM. Tehdy ji inicioval pan starosta. Ekonomickou argumentací se mi podařilo přesvědčit několik zastupitelů z ODS, aby nedovolili směnu s panem xy a městem. Bylo pro město velmi nevýhodné tuto  směnu uskutečnit.

Pokud dobře vím šlo tzv. stranický úkol - může Vám to připadat jako pitomost, ale bohužel to tak v ODS funguje. Pokud dobře čtete tyto diskuse, již se o tom členové ODS zmiňovali.

2. Jsem některými lidmi považován za Jaromíra Jirmáře

Opravdu nejsem Jirmář. Zatím jsem vždy psal pod svým jménem a také si za svým slovem stojím. Pan Šaman, pro mě spíše Dalibor, udělal chybu a za ní platí nebo bude platit. To je jisté. Za vším však stojí úplně někdo jiný, kdo se vyžívá v hledání špíny na ostatní a sám je ve špíně ne po kolena, ale až po krk.

Vzkaz všem uskupením kandidujícím do voleb - pokud vám bude někdo nabízet slušnou a korektní kampaň tzv. pakt o neútočení - buďte na pozoru. Panu Šamanovi to taky nabídli.

A čím,že se vlastně provinil? Z tzv. politického hlediska prostě nedržel basu a občas se podepsal pod kritiku vedení radnice. To se prostě neodpouští. Vy další podepsaní se asi taky brzy dočkáte své popularity.

Ještě jedna poznámka ke kroužkování a složení kandidátek.

Myslím si,že ty co kroužkováním dostanete do ZM se stejně vzdají svých postů. Od 5 místa jde hlavně o lidi, kteří ten či onen směr popř. lidi ze začátku kandidátky podporují. Zkuste si takto rozklíčovat některé návrhy kandidátních listin a zjistíte, že tam jsou dobře schovaní ti, co skutečně na radnici budou sedět a opět osvíceně vést město.

 

Přeji krásné nedělní dopoledne

Patočka ne Jirmář

3.1 Tajný pane Jaromíre Jirmáři.


Tajný pane Jaromíre Jirmáři, žádám Vás, abyste si bez mého souhlasu nevkládal moje myšlenky, názory a napsané věty mnou podepsané do svých komentářů. Za prvé, když někoho cituji, tak musím dát jeho slova do uvozovek a za druhé je slušnost na tomto jediném webu na Mělníku dodržovat pravidla psaní příspěvků. Pište si co chcete, Vaše názory jsou Vámi podepsané. Pomlouvejte a kritizujte si dle libosti. Ale zásadně nesouhlasím, abyste se podepisoval pod komentářem mnou podepsaným. Sám nechcete vystoupit z anonymity, jelikož pod přezdívkou se lépe kritizuje. Další Váš problém spatřuji ve velkém alibismu, mám na mysli.......nikdo neví kdo bude po volbách příští starosta a tudíž tajemný pan " Jaromír Jirmář " bude vlasně úplně někdo jiný. Nebudu to dále rozebírat, na závěr žádám o dodržování pravidel vkládání příspěvků.  

 

Všem přeji krásný den a omlouvám se za první negativní příspěvek, byla to nutnost. Dušana Dolejšová

3.1.1 Milá


Milá Dušano,

 

pokusím se vám sepsat několik rozdílu mezi politikem a občanem. spousta těch rozdílů vychází i ze zákona o ochraně osobnosti a dost jich je taky dáno pravidly politických stran. Takže...

 

Politik:

V okamžiku kdy vstoupí do politiky, což je ten okamžik kdy je napsán na kandidátku tak se stává veřejnou osobou. Tudíž jako veřejně známá osoba musí pořítat s osobnímy útoky na své jméno.

Musí počítat s tím že ho lidi budou bedlivě sledovat, že ho budou citovat a že ho budou urážet.

Má několik možností jak se bránit. udělat tiskové prohlášení kde tyto pomluvy a jiné útoky na jeho osobu rozmete argumenty které budou postaveny na pravdě a nikdo si na tom nebude moc najít ani prd.

Mohl bych pokračovat že....

Občan:

Si volí své zastupitele. Belivě sleduje jejich činnost a vždy když si najde důvod tak politika vymáchá ve svých nesmyslech.

Nemusí vystupovat na beřejnosti pod svým jménem. Ne základnám, vyměnte politiky, Paroubek na mars a tak dál jsou anonymní skupiny a je to jen dobře...

 

A můj osobní názor. Nebudu soudit zda komentář na který reagujete je slušný, uvážený, pravdivý a tak dál. Ovšem je to komentář občana který se zajímá o vaší osobu. Každá firma si uvědomuje že i špatná reklama je reklama a měla by se využít pro vlastní prospěch. vy děláte přesně to co vámi tak kritizovaný pan Kovařík. Žádáte občany aby vystopily na veřejnost místo toho aby jste se zajímala o to co ten občan chtěl vlastně zdělit. Podle mě se začínáte zamotávat do svých slov, je toho na vás nějak moc a levá ruka už neví co dělá pravá.

 

Pokud se pletu tak se omlouvá, pokud najdete pravopisné chyby tak se taky omlouvám (jsem jen hloupý občan) a pokud stím nesouhlasíte tak vám přeju hodně štěstí v politice. Zavolejte do pořadu etiketa, tam vám řeknou jak by měl politik vystupovat. Ono je totiž někdy lepší mlčet a nechat voliče aby si pravdu zjistily....dobrou chut u nedělního oběda vám všem

 

 

 

Magnet172

3.1.1.1 Magnete


...napsal jsi to hezky a je vidět, že i Tvá občas  kritizovaná čeština je dobrá, ale napiš mi, jestli vám topí, než vyrazím případně do ulic, prosím :-) .

3.1.1.1.1 Netopí dneska je spon


Netopí Sad dneska je spon hezky ale už mě to nebaví....mrznou mi kaktusy Laughing out loud

 

Magnet172

3.1.1.1.1.1 Já vím


...., on si každý řekne : ,, Co tady ten Sokrates blbne ? ..., vždyť není venku - 15 , aby měl v bytě 8 stupňů ( To se kdysi při havárce stalo.) a stálo to vůbec za nějaké řešení. Tak tam má maximálně o 4 stupně míň, než je zvyklý. Ten toho nadělá."

Jenže, když pominu, že někdo může pěstovat exotické teplomilné ještěrky, nebo má nějaké choulostivé druhy drobných zvířátek, tak tu jsou další zápory, které se týkají už nás lidí a rozhodně nikomu na psychyce nepřidá, když neschne prádlo, když se musí po koupeli pořádně zabalit, aby nenastydl v chladném prostředí atd.

Ale hlavně, a to zdůrazňuji, že hlavně jde o princip. Proč to všude kolem nás jde a jenom tady ne ?

Mnohokrát  jsme zde tragikomicky konstatovali, že Mělník neustále něco dohání a nakonec tu dnes i pan Vajchr napsal, že naše politická komunální sféra byla do revitalizace vlastně natlačena. A myslím, že podobné je to i s výletní lodní dopravou a spoustou úkolů, které na nás zde ještě čekají. Nelze prostě pokulhávat za ostatními a už vůbec ne tam, kde je to zcela zbytečné a visí to na něčí lenosti a neochotě. To potom vrhá před občanem stín na celou regionální politickou sféru a dokonce se může domnívat, že je na okraji zájmu. Prostě to ,,Jsme tu, či budeme tu pro vás" se jeví pak jako prázdná fráze.

2 Revitalizace a finance aneb hlavně politika


 

                Proč se vlastně tenkrát 15 zastupitelů na nic nezeptalo a podpořilo revitalizaci. Tehdy jsem byl 15 hlasující pro, jen nejsem ve Vašem soupisu uveden.  Cítím tedy jako povinnost se ke všemu vyjádřit.

                 Pokud vezmu zákon o obcích,tak do hospodaření města má současně co mluvit poměrně důležitý orgán - finanční výbor. A zatím jsem jeho předseda.

                Tak tedy na začátek hned to nejdůležitější - otázka revitalizace nebyla z velké části otázkou ekonomickou nebo věcnou. Revitalizace byla jednoznačné otázkou politickou. Vysvětlím.

                V průběhu roku 2007 a 2008 se o revitalizaci velmi jednalo s tím, že výše dotace bude cca 85% a zbytek bude hradit město. Takže v tomto případě se moc nediskutuje, za 15% dostat 100% hodnoty, to je velmi dobrý "kšeft". Samozřejmě se počítalo i s určitým navýšením, zde se odhady různily. Prakticky nikdo nepočítal s tím, že by náš podíl byl víc jak 25% z celkové ceny. Můj veřejně prezentovaný odhad, že vlastní a cizí zdroje budou 50:50 byl brán jako blábol skeptického ekonoma.  S tímto názorem na ekonomickou stránku věci jsem zůstal prakticky osamocen a to i ve finančním výboru. To, že nakonec město zaplatilo ze svého více jak 50% ceny,  je pro mě tedy spíše Pyrrhovo vítězství. Bohužel,  sám jedinec v zastupitelstvu zmůže asi tolik jako mravenec se slonem. Tedy naprosto nic, v ideálním případě lehce štípne. Pro každý bod programu zastupitelstva musíte v našem případě získat při hlasování vždy 11x pro.

                V té době ( a vlastně i nyní) to tedy byla otázka navýsost politická. Ekonomika byla v pozadí, i když stále šlo o to získat nemalou dotaci. Byť místo 15% zaplatíme 50%, ale stále je polovina ceny hrazena z "cizího". V širokém okolí jsme tenkrát byli posledním městem, které nezrekonstruovalo historický střed. Současně se o revitalizaci už hodně dlouho hovořilo jako o hotové věci. Takže pokud by se akce nezrealizovala, byla by to pro sadu politiků a stran cesta do pekel. Jak chcete zdůvodnit, že akce, na které postavíte své působení v zastupitelstvu, vlastně nebude? To prostě nejde. A pokud chcete pokračovat v rámci nějakého uskupení i v dalším období, musíte držet basu. Pokud tuto zásadu porušíte a začnete používat vlastní rozum, respektive nebude téměř vždy respektovat vůli vedení, skončíte. Mluvím z vlastní zkušenosti.

                Víte,  je vcelku jedno, zda vůle vedení je v rozporu s Vaším vzděláním, zdravým rozumem, volebním programem či  Vašim morálním kreditem. Úkol zní jasně - hlasovat. Mnohdy je to tak trochu Sophiina volba. Buď budete respektovat sebe nebo vedení. Volbu máte, obě mnohdy špatně. A následky si nesete sám. Tedy, zde bych měl vše upřesnit. Slib zastupitele hovoří jasně. Jste tam sám za sebe, nikdo Vám nic nesmí nařídit. Jenže z čistě morálního hlediska byste měl přihlédnout i k demokratické většině v daném uskupení, které zastupujete. To je bohužel  taky  trochu iluze, zátěž 40let máme  všichni tak v sobě, že tendence poslouchat silného vůdce je v nás. A silní vůdcové to vědí  a dle toho konají. Vůle většiny je v reálu vůli toho nejsilnějšího. 

                Jde i o obecný demokratický princip. Vždy musíte mít tu převahu 51% hlasů.  Než se emancipujete natolik, že jste tuto převahu schopni i získat, už je mnohdy pozdě.

                 V okamžiku hlasování o revitalizaci byla tedy situace jasná. Politicky to musíme udělat. A tak se prostě podřídíte, protože nechcete dělat problémy, podporujete svoji stranu a Váš názor alespoň ostatní vědí.  Není to omluva, tak to prostě je. Výsledek hlasování pak byl takový, jaký byl. A při vědomí věcí z předchozích řádků ani nediskutujete. Nemá to smysl.

                Že pak za své peníze nedostane ani odpovídající kvalitu, to už je věc jiná. Tady řada zastupitelů udělala pro nápravu věci maximum možného a jejich snaha nekončí. 

                "Odměna" za  činy zastupitelů je kromě hodnoty věcné (menšina),  je i "odměna" politická(a to pro všechny).  A tady  mají dokonalou možnost občané mělničtí, jak tuto odměnu rozdat. Stačí tužka a 21 kroužků.  Prosím, dejme si při volbách všichni tu práci.

Hezký den všem

 ing. Radim Vajchr  

1 :-)


Kdyby to nebylo k pláči, bylo by to k smíchu. Opět se potvrzují informace o tom, že vedení města počká až není u hlasování rejpal Schweigstill a potom vytáhne ze šuplíku kontroverzní body které nechá bleskově odhlasovat. Doufám že podobné zajímavé informace budou následovat!!!