Tip: Události z kalendáře si můžete pohodlně přenést ve formátu ICS do Vašeho mailového programu či mobilu.
KA Reality

Připravujeme výstavu o historii bezpečnostních složek

 

V rámci přípravy Programu prevence kriminality města Mělníka pro rok 2012 bychom rádi pro připravovanou výstavu o historii bezpečnostních složek v letech 1918 - 1993, která se bude konat v Regionálním muzeu Mělník, požádali občany města o spolupráci.

Sháníme vše, co se týká četnictva, policie, SNB a jiných bezpečnostních složek na Mělnicku. Pokud vlastníte fotografie, dokumenty, uniformy, výstrojní součástky, výzbroj, upomínkové předměty atd. nebo máte zajímavé informace týkající se bezpečnostních složek v našem regionu, zejména v předválečném a válečném údobí, budeme rádi, když se ozvete kurátorovi této výstavy na níže uvedených kontaktech. Zapůjčením výše uvedených materiálů přispějete k možnosti seznámit návštěvníky výstavy s historií a lepšímu pochopení současnosti. Za spolupráci velice děkujeme.

Kurátorem výstavy je pan Václav Müller, tel. 733 111 561,

e-mail: muller@mpmelnik.cz.

Irena Podivínská, DiS.
koordinátorka prevence kriminality

 Město - z radnice