Tip: Staňte se redaktorem! Přidejte se k našemu teamu!

Úředníci jinde neuvedení

Společnost:Město Mělník
Pracovní doba:Jednosměnný provoz
Vzdělání:ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Telefon:+420 315 635 430;431
Adresa:náměstí Míru 1/1, 276 01 Mělník 1
Mzda:18 230 Kč - 27 420 Kč
Termín:od 1.9.2019
Volných míst:1
Poznámky:- připravování a realizování jednotlivých investic menšího rozsahu nebo částí velkých investic - zejm. zajišťování investiční výstavby dle schváleného rozpočtua plánu stavebních činností, připravování smluv k zajištění jednotlivých činností, zpracování podkladů proinvestiční záměry pro plánované stavby, zpracování zadávacích dokumentací a zajišťování výběrových řízení, zajišťování příslušných povolení ke stavbám, koordinování prací a dodávek mezi zhotoviteli, zajišťování předání a převzetí stavenišť, vykonávánítechnikcého dozoru nebo jeho zajišťování, odpovědnost za odborné provádění realizovaných staveb a za přebzetí hotového díla, kotrolování a odsouhlasení věcné správnosti faktur, zajišťování kolaudačního řízení, předávání dokončených staveb provozovatelům a správcům
Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
- fyzická osoba, která je státním občanem ČR, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v ČR trvalý pobyt a dosáhla věku 18 let,
- bezúhonnost, způsobilost k právním úkonům
Požadujeme: vzdělání vyššíodborné nebo střední vzdělání stavebího směru,prokazatelný zájem o danou problematiku včetně znalosti daných oblastí; znalost práce na PC (MS Office)samostatnost, pečlivost,spolehlivost, dobré komunikační a organizační schopnosti, schopnost týmové práce, řidičský průkazsk.B - aktivní řidič

PŘIHLÁŠKA MUSÍ OBSAHOVAT:
-přesné označení výběrového řízení, jméno, příjmení a titul uchazeče; datum a místo narození uchazeče; statní příslušnost; místo trvalého pobytu uchazeče; číslo občanského průkazu; datum a podpis uchazeče
K PŘIHLÁŠCE SE PŘIPOJÍ TYTO DOKLADY:
- strukturovaný životopis, motivační dopis, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, ověřená kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání
TERMÍN DORUČENÍ PŘIHLÁŠKY: 30.7..2019 do 10:00hod. na Městský úřad Mělník, personální a mzdové oddělení, nám. Míru 1, 276 01 Mělník, bližší informace na tel.:315 635 430,431
Zdroj:Pracovní úřad Mělník
» více