Tip: Chcete poradit kam dnes zajít na oběd? Prohlédněte si mělnické jídelní lístky.

Úředníci jinde neuvedení

Společnost:Město Mělník
Pracovní doba:Jednosměnný provoz
Vzdělání:Vyšší odborné
Telefon:+420 315 635 430;431
Adresa:náměstí Míru 1/1, 276 01 Mělník 1
Mzda:19 760 Kč - 29 740 Kč
Termín:od 1.9.2019
Volných míst:2
Poznámky:- komplexní uajištění výkonu státní správy ve správním území obce na úseku odpadového hospodářství (vede evidence odpadů a způsobu nakládání s nimi, uděleluje souhlas k nakládánís nebezpečnými odpady, vydává závazná stanoviska ke stavbám, zajišťuje kontrolní činnost
Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
- fyzická osoba, která je státním občanem ČR, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v ČR trvalý pobyt a dosáhla věku 18 let,
- bezúhonnost, způsobilost k právním úkonům
Požadujeme: vzdělání vyšší odbornénebo VŠ ,prokazatelný zájem o danou problematiku včetně znalosti daných oblastí; znalost práce na PC (MS Office)samostatnost, pečlivost,spolehlivost, dobré komunikační a organizační schopnosti, schopnost týmové práce, řidičský průkaz sk.B - aktivní řidič

PŘIHLÁŠKA MUSÍOBSAHOVAT:
-přesné označení výběrového řízení, jméno, příjmení a titul uchazeče; datum a místo narození uchazeče; statní příslušnost; místo trvalého pobytu uchazeče; číslo občanského průkazu; datum a podpis uchazeče
K PŘIHLÁŠCE SE PŘIPOJÍ TYTO DOKLADY:
- strukturovaný životopis, motivační dopis, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, ověřená kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání
TERMÍN DORUČENÍ PŘIHLÁŠKY:15.7..2019 do 10:00hod. na Městský úřad Mělník, personální a mzdové oddělení, nám. Míru 1, 27601 Mělník, bližší informace na tel.:315 635 430,431
Zdroj:Pracovní úřad Mělník
» více