Tip: Přehledná a stále aktuální nabídka zaměstnání je dostupná zde.
Muzeum M

Ostatní úředníci jinde neuvedení

Společnost:Město Mělník
Pracovní doba:Jednosměnný provoz
Vzdělání:Vyšší odborné
Telefon:+420 315 635 430;431
Adresa:náměstí Míru 1/1, 276 01 Mělník 1
Mzda:19 760 Kč - 29 740 Kč
Termín:od 12.7.2019
Volných míst:1
Poznámky:-komplexní koordinace a metodické usměrňování rozsáhlé spisové služby a předarchivní péče o dokumenty (uplatňování znalosti problematiky správy spisové dokumentace úřadu formou metodického řízení a podpory uživatelů v procesu IS spisové služby i v procesech úřadu); uplatňování zásad a požadavků souvisejícíh s elektronizací agend, týkajících se především využívání elektronických podpisů, pečetí a razítek, prokazování e-identity, apod. Zpracování koncepce rozvoje spisové služby a zajišťování její realizace, školení uživatelů a dalšíadministrativní činnost

Požadujeme: orientace v oboru archivní nebo předarchivní péče, orientace v zákonných předpisech pro danou oblast včetně Národního standardu pro elektronické systémy spisové služby, předpisech týkající se služeb"zajišťujíci důvěru", schopnost týmové práce, samostatnost, pečlivost, velmi dobré prezentační a argumentační dovednosti, velmi dobrá znalost práce s PC a MS Office
Přihláška musí obsahovat: přesné označení výběrového řízení; jméno, příjmení, titul; datum a místo narození; státní příslušnost; místo trvalého pobytu; číslo OP, datum a podpis.
K přihlášce se připojí tyto doklady: strukturovaný životopis, , výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší 3 měsíce, ověřená kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
Termín doručení přihlášek:31.7.2019 do 10 hod.
Adresa doručení přihlášky: Městský úřad Mělník, personální a mzdové oddělení, nám. Míru, 276 01 Mělník.
Zdroj:Pracovní úřad Mělník
» více