Tip: S ostatními uživateli si můžete posílat soukromé vzkazy!
Muzeum M

Odborní pracovníci v oblasti sociální práce

Společnost:Město Mělník
Pracovní doba:Jednosměnný provoz
Vzdělání:ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Telefon:+420 315 635 430;431
Adresa:náměstí Míru 1/1, 276 01 Mělník 1
Mzda:21 600 Kč - 28 600 Kč
Termín:od 1.9.2019
Volných míst:1
Poznámky:Náplň práce: poskytování přímé péče klientkám/klientům azylových domůa noclehárny (hledání bydlení, zaměstnaání, pomoc s péčí o děti a s hospodařením domácnosti, tvorba plánů, domácích aktivit, apod.); vedení evidence, psaní záznamů, řešení úhrada vedení poklady, pravidelná činnost v týmu na poradách, supervizích a prezantačních akcích oragnizace, zodpovědnost za chod zařízení, vybavení, provádění kontrol budovy, evidence stavu energií, úklid a údržba budovy
Požadujeme: způsobilost k právním úkonům; trestní bezúhonnost; SOŠ,SŠ nebo VOŠ vzdělání v oblasti sociální práce nebo příbuzných oborů dle zákona 108/2006 Sb.; případně úspěšné absolvování kurzu Pracovník v sociálních službách; kreativitu, samostatnost a spolehlivost. Dobré komunikační, organizační a prezentační schopnosti. Vysoképracovní nasazení a odolnost vůči strestu. Prokazatelný zájem o danou problematiku vč. znalosti daných oblastí; znalost problematiky standardů sociálních služeb. Uživatelskou znalost práce na PC (Word, Excel, internet, e-mail, atd.); ochotu stále se učit a pracovat na vlastním rozvoji.
Písemná přihláška musí obsahovat tyto náležitosti:
přesné označení výběrového řízení; jméno, příjmení, titul; datum a místo narození; státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo OP, datum a podpis.
K přihlášce se připojí tyto doklady:
strukturovaný životopis, motivační dopis, kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, příp. kopie osvědčení z kurzu Pracovník v sociálních službách.
Lhůta pro podání přihlášky: do30.8.2019 do 10: hod.
Písemně na adresu Městský úřad, personální a mzdové oddělení, nám. Míru1, 276 01 Mělník
Zdroj:Pracovní úřad Mělník
» více