Tip: Události z kalendáře si můžete pohodlně přenést ve formátu ICS do Vašeho mailového programu či mobilu.
Muzeum M

Alkohol na silnicích – duben 2012


Během měsíce dubna provedli policisté na Mělnicku, v rámci silničních kontrol u řidičů, 1 984 orientačních dechových zkoušek na alkohol. Ve třiatřiceti případech odhalili řidiče, kteří usedli za volant, poté, co požili alkoholické nápoje. U osmi „hříšníků“ byla zkouškou naměřena hladina vyšší jak jedno promile alkoholu v dechu. Tyto případy skončily sdělením podezření z trestného činu, ohrožení pod vlivem návykové látky, za který je možno uložit až jednoletý trest odnětí svobody. Ostatních pětadvacet případů poputuje k přestupkovému řízení. Dále policisté odhalili čtrnáct řidičů, kteří před jízdou užili jinou omamnou a psychotropní látku. Tyto případy byly také oznámeny správnímu orgánu, k dalšímu projednání.

    Mělničtí dopravní policisté sami, za sledované období, provedli u řidičů 795 orientačních dechových zkoušek. Čtrnáct z nich bylo pozitivních, šest případů skončilo sdělením podezření z výše uvedeného trestného činu a osm jich putovalo do správního řízení. Z tohoto celkového počtu byli čtyři řidiči, pod vlivem alkoholu odhaleni, při vyšetřování dopravních nehod, na Mělnicku.Zpravodajství