Tip: Události z kalendáře si můžete pohodlně přenést ve formátu ICS do Vašeho mailového programu či mobilu.

Cílem zlodějů se staly barevné kovy


    Dne 6. května 2012, po deváté hodině, kontrolovala hlídka městských strážníků, na Mělníku, v parku Jungmannovy sady, trojici mužů. Jednalo se dva bratry ve věku devatenáct a dvacet let a třicetiletého muže, všechny z Mělnicka. Osoby zde sešlapávaly a ohýbaly měděné okapové svody, měděný plech a okapová kolena, které následně vkládaly do připravených tašek. Muže i zajištěné věci si převzali mělničtí policisté.

    V rámci dalšího prověřování bylo zjištěno, že trojice měděné díly odcizila z domu a přilehlého altánu, v ulici Radniční. Majitel si vyčíslil škodu na částku 7 000,-Kč. Mladší z obou bratrů a nejstarší muž z trojice, byli navíc v posledních třech letech pravomocně odsouzeni za obdobnou trestnou činnost. Dne 7. května 2012 sdělili mělničtí policisté trojlístku podezření z trestných činů krádeže a porušování domovní svobody, ze které je možno uložit trest odnětí svobody až na tři léta. Trestní řízení je nadále vedeno na svobodě.

    Tři dny předtím překonal jednadvacetiletý muž z Mělnicka, oplocení domu, v ulici Česká, na Mělníku a zde poté odcizil z objektu měděné okapové svody, v délce cca osm metrů s příslušenstvím (měděná okapová kolena, okapová čistící síta a svorka). Na místě byl přistižen hlídkou městských strážníků, které přivolal všímavý občan. Muž způsobil majiteli domu škodu ve výši zhruba 5 700,-Kč.

    Jak později zjistili mělničtí policisté, nebyla to jeho první výprava za barevnými kovy. V době od poloviny, do konce dubna 2012 několikrát „navštívil“ pozemek domu, v ulici Legionářů, kde následně ze zahradního domku odcizil měděné okapové svody a parapet, čímž způsobil majiteli škodu ve výši 6 300,-Kč.

    Dne 3. května 2012, sdělili policisté z obvodního oddělení, Policie ČR Mělník, muži podezření z trestných činů, krádeže a porušování domovní svobody, za které je možno uložit trest odnětí svobody až na tři léta. Trestní řízení je nadále vedeno na svobodě.Zpravodajství