Tip: Chcete i Vy mít svůj banner nebo komerční inzerát na tomto webu? Napište nám na [email protected].

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Setkání s dobrovolníky

V prosincovém podvečeru se konalo setkání s lidmi, vykonávajícími dobrolnictví.

Setkání se konalo pod záštitou Maltézské pomoci a města Mělníka. Na krátkém setkání zazněly informace  o práci, na které se dobrolníci podílejí, tedy jejich neocenitelná pomoc lidem v zařízeních sociální péče či  domácnostech.

Dobrovolník je člověk, který ve svém volném čase věnuje část své energie a schopností ve prospěch vymezené činnosti. Za svou službu nedostává finanční odměnu, ale  odměnou je mu pocit smysluplně investovaného času při pomoci jiným lidem a nezřídka třeba také nově navázané přátelství.

Dobrovolnictví je přirozený a normální jev zakotvený i legislativně. Je to  jev, který se ve společnosti lidí objevuje od nepaměti.  Od roku 2003 platí zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a týká se oblasti dobrovolnictví, kterou podporuje stát.

Být dobrovolníkem je prospěšné hned na několika stranách. Málokdo se dnes aktivně zapojuje do dobrovolnické činnosti nezištně. Takřka všichni očekávají, že jim tato služba něco přinese; dobrý pocit ze smysluplně investovaného času, nové zkušenosti, nová přátelství, nezaměstnaní mohou tímto způsobem využít svůj náhle volný čas… Dobrovolnická činnost je tedy pro člověka přínosem, i když ne finančním.

Poděkovat dobrovolníkům přišli zástupci vedení města v čele s panem starostou Mgr. Miroslavem Neumannem. Poděkování však nenáleží pouze dobrovolníkům a jejich činnosti, ale i Maltézskému sociálnímu centru, které tady na Mělnicku udělalo kus záslužné práce.

 

Mgr.Drahomíra Pavlíková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictvíMěsto - z radnice