Tip: Chcete poradit kam dnes zajít na oběd? Prohlédněte si mělnické jídelní lístky.

Slavnostní otevření Projektového informačního místa (PIM)

Dne 12. 12. 2006 se uskutečnilo slavnostní otevření Projektového informačního místa, které se nově nachází v prostorách budovy Městského úřadu Mělník, náměstí Míru 1. Město Mělník tak zareagovalo na zvyšující se poptávku po odborném poradenství a sdílení zkušeností v problematice přípravy, realizace a administrace projektů, které jsou financované z fondů Evropské unie ze strany představitelů obcí v rámci své územní působnosti, neziskových organizací, podnikatelů a dalších subjektů.
Jedním z cílů nového PIM bude shromažďovat veškeré informace o budoucích operačních programech a dalších možnostech externího financování investičních i neinvestičních projektů z fondů Evropské unie a poskytovat je místním uchazečům tak, aby byli schopni kvalitně připravovat své žádosti.
Dalším cílem je rozvíjet spolupráci a partnerství s dalšími subjekty, které se aktivně zabývají problematikou fondů EU. V rámci fungování PIM bude rozvíjena spolupráce se Středočeským krajem, občanskými sdruženími Zahrada a Institut pro evropskou integraci, Regionální rozvojovou agenturou Střední Čechy a dalšími.
Dle slov pana starosty města Mělníka, Mgr. Miroslava Neumanna, je cílem otevření těchto prostor přispět k celkovému rozvoji správního obvodu města Mělníka, a to jednak předáváním pozitivních zkušeností z realizace projektů financovaných z fondů EU, ale také i asistencí potenciálním žadatelům při realizaci a administraci projektů.
PIM bude otevřeno veřejnosti v úřední dny od 7:00 do 17:00 hodin, případně po telefonické domluvě na čísle 315 635 192 i v jiném termínu. Za chod PIM odpovídá euromanažer.

Ing. Tomáš MartinecMěsto - z radnice