Tip: Chcete i Vy mít svůj banner nebo komerční inzerát na tomto webu? Napište nám na [email protected].

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Slavnostní otevření Projektového informačního místa (PIM)

Dne 12. 12. 2006 se uskutečnilo slavnostní otevření Projektového informačního místa, které se nově nachází v prostorách budovy Městského úřadu Mělník, náměstí Míru 1. Město Mělník tak zareagovalo na zvyšující se poptávku po odborném poradenství a sdílení zkušeností v problematice přípravy, realizace a administrace projektů, které jsou financované z fondů Evropské unie ze strany představitelů obcí v rámci své územní působnosti, neziskových organizací, podnikatelů a dalších subjektů.
Jedním z cílů nového PIM bude shromažďovat veškeré informace o budoucích operačních programech a dalších možnostech externího financování investičních i neinvestičních projektů z fondů Evropské unie a poskytovat je místním uchazečům tak, aby byli schopni kvalitně připravovat své žádosti.
Dalším cílem je rozvíjet spolupráci a partnerství s dalšími subjekty, které se aktivně zabývají problematikou fondů EU. V rámci fungování PIM bude rozvíjena spolupráce se Středočeským krajem, občanskými sdruženími Zahrada a Institut pro evropskou integraci, Regionální rozvojovou agenturou Střední Čechy a dalšími.
Dle slov pana starosty města Mělníka, Mgr. Miroslava Neumanna, je cílem otevření těchto prostor přispět k celkovému rozvoji správního obvodu města Mělníka, a to jednak předáváním pozitivních zkušeností z realizace projektů financovaných z fondů EU, ale také i asistencí potenciálním žadatelům při realizaci a administraci projektů.
PIM bude otevřeno veřejnosti v úřední dny od 7:00 do 17:00 hodin, případně po telefonické domluvě na čísle 315 635 192 i v jiném termínu. Za chod PIM odpovídá euromanažer.

Ing. Tomáš MartinecMěsto - z radnice