Tip: S ostatními uživateli si můžete posílat soukromé vzkazy!

Ocenění za vynikající spolupráciNa mělnickém policejním ředitelství dnes oficiálně předali zástupci vedení zdejšího Územního odboru, Policie ČR, plk. Ivan Žučenko a kpt. Mgr. Jiří Němec, řediteli Územního odboru, Hasičského záchranného sboru, plk. Ing. Janu Pitnerovi a veliteli stanice Hasičského záchranného sboru Mělník, mjr. Ing. Janu Hadrbolcovi, Pamětní odznak Policie ČR, Krajského ředitelství Stčk., I. stupně.

Policisté chtěli tímto oceněním poděkovat svým kolegům hasičům za dlouhodobou vynikající spolupráci v rámci složek Integrovaného záchranného systému a za kvalitní součinnost během různých prezentačních a preventivně bezpečnostních akcí. Na závěr tohoto krátkého setkání bylo zúčastněnými vysloveno přání, aby výborná úzká spolupráce obou složek IZS pokračovala v uvedeném duchu i nadále.Zpravodajství