Tip: Události z kalendáře si můžete pohodlně přenést ve formátu ICS do Vašeho mailového programu či mobilu.
Muzeum M

Výlet za orchidejemi Mělnicka se vydařil.


V sobotu 2.6.2012 pořádala Správa CHKO Kokořínsko cyklovýlet za vzácnými mokřadními rostlinami na Mělnicku. Výlet začal krátkým představením programu ještě na místě srazu na Mělníku a pak už se dvacítka  nadšenců vydala na kole směrem na Všetaty. Trasa vedla přes tzv. Turbovický hřbet až k přírodní rezervaci Všetatská černava. Pro mnohé byla překvapením informace, že tato vyjímečná lokalita vznikla vlastně rukou člověka – při výstavbě náspů pro železniční tratě. Viděli jsme kriticky ohroženou mařici pilovitou, vzácnou šášinu rezavou a podařilo se nám najít i jeden kvetoucí exemplář vstavače bahenního.

Dále naše trasa vedla do parku za liblickým zámkem do přírodní rezeravce Slatinná louka u Liblic. Tam už toho bylo k vidění více. Kvetoucí prstnatce pleťové, prstnatce májové, vstavače vojenské, vstavače bahenní a bradáčky vejčité. Překvapila nás už kvetoucí pětiprstka žežulník a obdivovali jsme kosatce sibiřské. Po krátkém občerstvení jsme vyrazili na poslední lokalitu – do národní přírodní památky Polabská černava. Tam byla představena problematika čerpání pitné vody pro část středočeského kraje a jeho vliv na chráněné území. Účastníci byli seznámeni i s komplikovaným managementem lokality a s nedávnými změnami v rámci přehlášení území. Pak už jsme vyrazili vstříc masožravé rostlině tučnici obecné, kriticky ohroženým druhům šášin a ostřic a opět mařici pilovité. Zopakovali jsme si už známé orchideje prstnatec pleťový a vstavač vojenský a pozvali jsme účastníky na lokalitu zhruba za měsíc, kdy tu pokvete bohatá populace kruštíků bahenních.

Věříme, že cyklovýlet byl pro účastníky přínosný, že poznali pro ně neznámá zakoutí svého kraje a uvědomili si zranitelnost těchto vzácných slatinných stanovišť,známých jako polabské černavy.

více na webu Správy CHKO Kokořínsko zde Příroda

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".

2 škoda


Škoda, že se často o některých aktivitách píše, že "už byly". asi aby se nezúčastnilo moc zájemců. Na to je specialista týdeník Mělnicko. A taky škoda, že u článku na stránkách CHKO nejsou fotky zmiňovaných rostlin. Mám nedaleko těchto lokalit taky malou původní louku, možná, že by se tam nějaká taky našla a když ne, bylo by co zkoumat Smiling.

2.1 nesouhlasím


Právě na tuto akci si myslím, že bylo upozorňováno poměrně dosti. Minimálně zde na mělníčku jsem viděla několikrát upoutávku. Smiling

1 Nejsem zrovna obdivovatel...


..... botaniky, ale určitě mě článek ( nových tu moc nepřibylo)  dovedl k originálu na stránky CHKO a určitě chválím ty fotografie. Jen houšť! Právě tím, že je člověku v tom obrovském množství informací podbízena třeba nádherná paleta barevných květin na fotografiích ( obraz vždy ve světě vjemů dominuje nad textem), tak si dotyčné téma získává popularitu a čtenáři začínají brát věc na vědomí, případně si k téma nacházejí kladnější přístup. A to je právě ten náš vztah k našemu okolí, o kterém se hovoří již na základních školách.