Tip: Přehledná a stále aktuální nabídka zaměstnání je dostupná zde.

Soutěž v rámci projektu V muzeu je…Policie!!! má již své výherce


Jako součást projektu k výstavě Z historie bezpečnostních sborů aneb V muzeu je….Policie!!! byl

připraven pro dětské účastníky kvíz prověřující jejich postřeh, paměť a logické myšlení. Ze správných
odpovědí byli vylosováni následující výherci, kteří obdrželi zajímavé ceny od organizátorů soutěže:
 
1.Dvořák, Vojtěch, ZŠ J. Seiferta Mělník
2.Kulíková, Adéla, ZŠ J. Seiferta Mělník
3.Chaloupka, Kryštof, ZŠ J. Seiferta Mělník
4.Víznerová, Jana, ZŠ J. Seiferta Mělník
5.Zeman, Tomáš, ZŠ J. Matiegky
6.Helclová, Veronika, ZŠ Jungmannovy sady, Mělník
7.Panošová, Jana, ZŠ Jungmannovy sady, Mělník
8.Marková, Anna, ZŠ Jungmannovy sady, Mělník
9.Hanuš Filip, ZŠ Jungmannovy sady, Mělník
10. Pajdová, Tereza, ZŠ Jungmannovy sady, Mělník.
 
Poslední jmenovaná, tedy Tereza Pajdová získala také jako prémii pro svou třídu celodenní „Putování
po Integrovaném záchranném systému“ v Mělníku. Vydá se tedy 18. 06. 2012 za poznáním zázemí a
práce Městské policie Mělník, Policie ČR – Územního odboru Mělník a mělnické stanice Hasičského
záchranného sboru Středočeského kraje.
 
Zdroj:
Irena Podivínská, DiS.
sociální kurátorka, veřejný opatrovník
manažerka prevence kriminality
koordinátorka komunitního plánování
Městský úřad Mělník


Město