Tip: Přehledná a stále aktuální nabídka zaměstnání je dostupná zde.
Muzeum M

Prevence trochu jinak 2012


  Dne 19. června 2012 se v zasedací místnosti mělnické radnice konalo vyhlášení výsledků 4.ročníku výtvarné soutěže Územního odboru Policie ČR Mělník s názvem „Prevence trochujinak“.

  Soutěž je určena pro žáky Základní umělecké školy Mělník. Každoročně žáci nakreslí a namalují obrázky na náměty týkající se policejní práce. Tématem letošního ročníku nemohlo být nic jiného než uskutečněná výstava Z historie bezpečnostních sborů aneb „V muzeu je …policie!“, která policejní práci mapovala v historickém i novodobém pojetí. Již třetím rokem spolupracuje na této soutěži Město Mělník v rámci Programu prevence kriminality města Mělníka a poprvé bylo zapojeno i Regionální muzeum Mělník. Do letošního ročníku bylo přihlášeno 48 obrázků, které byly rozděleny do tří věkových kategorií (6-8 let, 9-12 let a 13-16 let). Porota vybírající vítězná díla byla složená ze zástupců policie, města a muzea. Výherci byli odměněni věcnými dárky od pořádajících organizací, ale jak bývá dobrým zvykem u této soutěže, s prázdnou neodešel nikdo.

  Odměnou vítězům budou nejen výhry, které si odnesli, ale i vystavení jejich výtvarných prací
v kavárně Regionálního muzea Mělník, kde je můžete vidět od 26.června do 29. července
2012. Výstava bude následně přesunuta do prostor radnice, kde bude pokračovat jako součást
výstavy k problematice prevence kriminality.
 
  Policisté by závěrem chtěli poděkovat malým malířům za jejich snahu a nasazení, při tvorbě
obrázků a zástupcům výše uvedených organizací za podíl na velmi kvalitním průběhu celé
akce.
 
Za realizační tým:
Irena Podivínská, DiS.
Mgr. Jitka Králová
nprap. Tichý Václav


Město