Tip: S ostatními uživateli si můžete posílat soukromé vzkazy!
Muzeum M

Uzavírka ulice U Hájovny

Od 10.7.2012 do 2.8.2012 bude zcela uzavřena místní komunikace ul. U Hájovny k.ú. Mělník v úseku mezi ulicemi Trojická - Chloumecká  pro zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu při rekonstrukci místních komunikací po výstavbě kanalizace. Objížďka povede po trase: Chloumecká, Lesní, Trojická.Město - z radnice