Tip: Události z kalendáře si můžete pohodlně přenést ve formátu ICS do Vašeho mailového programu či mobilu.
Muzeum M

Úvěrový podvod


V roce 2011 uzavřela na pobočce banky v Neratovicích šestadvacetiletá žena z Prahy-východ smlouvu o úvěru s pojištěním schopnosti splácet na částku 200 000,-Kč a dále smlouvu o revolvingovém úvěru na částku 10 000,-Kč. Následně bylo zjištěno, že žadatelka, která úvěry splácí, při žádosti o ně uvedla padělané potvrzení o výši příjmu, čímž se dopustila protiprávního jednání. Banka si vzniklou škodu vyčíslila na částku cca 180 000,-Kč.

Dne 11. července si žena z rukou mělnického policejního vyšetřovatele převzala sdělení podezření z trestného činu úvěrový podvod, za který je v tomto případě možno uložit trest odnětí svobody až na pět let. Trestní řízení je vedeno na svobodě.