Tip: Máme přehled co se kde šustlo! Buďte v obraze!

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Tříkrálová sbírka Diecézní charity Litoměřice

Ve dnech 2.1. - 14.1.2007 budou chodit do domácností, institucí a po ulicích celé ČR skupinky Tří králů s koledou a do zapečetěných pokladniček vybírat příspěvky od občanů. Každá skupinka bude mít vedoucího, který bude mít průkazku se jménem a podpisy litoměřického biskupa a ředitelky Diecézní charity Litoměřice. Číslo průkazky bude odpovídat číslu zapečetěné pokladničky.

Za sbírky, která se bude konat již posedmé, se financují charitativní projekty – např. Domovy pro matky s dětmi v tísni, azylové domy, domy na půl cesty a humanitární pomoc při přírodních, ekologických či humanitárních katastrofách

Růžena Kafková, ředitelka DCH Litoměřice


Město - z radnice