Tip: Události z kalendáře si můžete pohodlně přenést ve formátu ICS do Vašeho mailového programu či mobilu.

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Městská policie Mělník informuje

29.12.2006 0:06

Na linku 156 v 00:06 hodin oznámil muž, že před živnostenskou provozovnou Lidový dům leží na zemi podnapilá osoba. Hlídka na místě zjistila, že se oznámení zakládá na pravdě. Za pomoci jednoho z hostů Lidového domu byl telefonicky vyrozuměn otec opilého muže, který se v 00:40 hodin dostavil na místo a syna si odvezl domů.

29.12.2006 04:15

Dne 29.12.2006 v 04:15 hodin spatřila operační městské policie na monitoru
kamerového systému na nám. Míru, jak dvě ženy vykládají z vozidla Škoda Forman tři pytle s odpadky u odpadkového koše u živ. provozovny "BRAVO". Tato skutečnost byla také zaznamenána kamerovým systémem předchozí den v 03:40 hodin. Ženy strážníkům, kteří se na místo dostavili, řekly, že uklízejí v živ.provozovně "CASINO" v ul. Legionářů a tam není kam domovní odpad odložit. Poté odložené pytle s odpadem na výzvu hlídky MP naložily zpět do vozidla a místo opustily.Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, bude celá věc odboru životního prostředí k dalšímu prošetření.

29.12.2006 4:53

Na linku 156 oznámila mělnická občanka( 64 let), že jí někdo vnikl do bytu a popálil jí ruku. Dále uvedla,že je v bytě sama a ani neví, jak k celé věci došlo, bojí se vyjít z bytu. Paní hovořila zmateně. Strážníci na místě zjistili, že se v bytě zmíněné paní a ani v okolí nikdo nenachází. Paní nebyla ani zraněna, ale bylo zřejmé, že se u ní jedná o nějakou psychickou poruchu.V bytě se nacházel také pes - černý vlčák, který byl ve velmi špatném stavu. Vše bude dořešeno s příslušnými odbory MÚ Mělník.

31.12.2006 14:20

Z prodejny  Plus discont  oznámili,  že jim z prodejny  odjeli Romové  s plným nákupním vozíkem bez zaplacení, mají registrační  značku  osobního automobilu FORD Eskort, do kterého ukládali zboží z nákupního vozíku. Paní  vedoucí bylo doporučeno obrátit se na Policii ČR, linku 158. Hlídka MP se následně  dostavila na  místo určení,  kam se  vzápětí dostavila  i  hlídka  PČR, která si celou  věc převzala.  Uvedené vozidlo  nebylo v  průběhu denní  směny v  katastru  města nalezeno.

31.12.2006 18:00

Na l. 156 oznámil mělnický občan, že cestou z nákupního střediska  KAUFLAND 
se k  nim přidal  pes jezevčík. Dále  uvedl, že s tímto  psem počká u budovy P ČR. Obdržené oznámení bylo předáno na útulek, jehož pracovník si psa na uvedeném místě vyzvedl.  

31.12.2006 20:55

Na linku 156 oznámil řidič taxi, že v ul. Jarošova  zůstaly po  řádění vandalů  převrácené popelnice. Hlídka provedla kontrolu v celém centru města. Zjištěné  nedostatky byly  řešeny na  místě.  Jednalo  se zejména  o  vandaly  přemístěné  kontejnery, které  tvořily překážky  v silničním provozu. Hlídka kontejnery uvedla do původního stavu .

 

31.12.2006 22:21

Operační MP zaznamenala na kamerách, jak se v prostoru autobusového  nádraží  pohybuje  skupinka mládeže. Jeden z mladíků začal tlačit velkoobjemový  plastový kontejner, a to směrem k budově ČSAD.  Druhý  mladík  uchopil  plechový odpadkový  koš  a  hodil  jej   k  nástupišti.  Poté  začali   mladíci  utíkat směrem  k ulici  Jiřího z  Poděbrad. Neprodleně  byla na  místo   vyslána  hlídka, která dle udaného popisu mladíky dostihla a požádala  o prokázání totožnosti. Hlídka se s výše jmenovanými dostavila k budově ČSAD, kde bylo  zjištěno, že  nárazem kontejneru  do  stěny  došlo  k poškození fasády.  Oba  popírali,  že  by   toto způsobili. Pouze  se  doznali k tomu,  že kontejner  tlačili a  odhodili odpadkový koš. Hlídkou  byl dále  zjištěn svědek  události, který k  celé věci sdělil, že poškození fasády  bylo  způsobeno  kontejnerem,  který  uvedli  do  pohybu  výše jmenovaní   mladíci.   Vzhledem   k  těmto  skutečnostem byla na místo přivolána hlídka  OO PČR, která si celou věc převzala  k   dalšímu šetření.                                                        

 

01.01.2007  20:50

Při  provádění  kontrolní  činnosti spatřila hlídka MP v ulici Pražská, jak tlačí neznámý muž neosvětlené osobní vozidlo Fiat Uno směrem  k centru města. Hlídka provedla kontrolu  osoby. Hlídkou  bylo dále  zjištěno, že ve spínací  skříňce chybí  klíč, volant  není uzamčen  a svítí  kontrolní  světla  palubní desky. Muž nepředložil žádné doklady od vozidla, ani  nebyl  schopen jiným  způsobem prokázat  vlastnický  vztah  k  vozidlu.  Uvedl, že  vozidlo patří jistému p. Šulcovi, jehož bližší data  nezná. Ten  údajně vozidlo  řídil a před příjezdem hlídky MP odešel směrem  k  čerpací stanici pro pohonné hmoty. Dále nebyl schopen vysvětlit, proč ve  vozidle  svítí kontrolky, a to i bez použití klíčku. Z výše uvedených důvodů byla  na  místo přivolána hlídka OO  PČR, která  si převzala  věc k dalšímu šetření. Po dobu prováděných úkonů ze strany PČR vozidlo  zajišťovala hlídka MP.

 

Poznámka :

Letošní silvestrovská noc byla z pohledu strážníků MP celkem klidná a připomínala běžnou službu v pátek a v sobotu, kdy se do města vyráží více lidí bavit. V řadě restaurací proběhly oslavy Silvestra již v noci 30.12.2006.

Svatopluk Zachoval, ředitel Městské policie MělníkMěsto - z radnice