Tip: Nevíte kam večer vyrazit? Náš Průvodce Vám poradí!

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Informace pro rodiče, kteří uvažují o návratu do práce

V únoru 2007 bude zahájeno již 3. kolo projektu Mámo, táto, najdi si práci. Projekt určený rodičům vracejícím se na trh práce po rodičovské dovolené je kombinací kurzu anglického jazyka, výuky počítačů a psychologicko-sociálních dovedností. Organizaci kurzu zajišťuje Středočeský vzdělávací institut Akademie J. A. Komenského, kurz se koná souběžně ve čtyřech dalších místech Středočeského kraje.

Kurz je pro účastníky zdarma, na úhradě nákladů se podílí Evropský sociální fond a státní rozpočet České republiky.

V r. 2006 se zúčastnilo 69 maminek, v roce 2005 absolvovalo kurz 65 maminek.

Co čeká účastníky ve 3. kole?
Celkem 330 hodin výuky: intenzivní angličtina (v průměru 10 hodin týdně, dosažení úrovně mírně pokročilé), práce s počítačem (MS Office, e-mail, internet, Power Point) a praktické lekce z psychologicko-sociálních dovedností (nácvik přijímacího řízení, tvorba životopisu, obchodní a prezentační dovednosti, image, asertivita a další).

Kdo se může přihlásit?
Přihlásit se mohou rodiče na rodičovské dovolené nebo ti, kdo po jejím ukončení ještě nenastoupili do hlavního pracovního poměru. Podmínkou je ukončené středoškolské vzdělání s maturitou nebo vyučení a chuť nastoupit po absolvování kurzu do zaměstnání.

Přihlášky je možné po domluvě vyplnit osobně, zaslat poštou (adresa Havlíčkova 304, Mělník) případně e-mailem na [email protected]. Výběrové řízení proběhne v lednu 2007.

Výuka probíhá v centru Mělníka vždy 3x týdně od 8.00 do 13.35. Pro účastníky je zajištěno odborné hlídání dětí starších 2 let, dojíždějícím je navíc hrazeno jízdné.

Další informace jsou k dispozici na webových stránkách www.mamotato.cz nebo na telefonním čísle 731 152 036.Město - z radnice