Tip: Nemáte se jak dostat domů? Pomůžeme vám zde.

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Výzva pro zaměstnavatele a provozovatele podniků v placené zóně města v době konání Mělnického vinobraní 2012

 

Upozorňujeme všechny zaměstnavatele, kteří budou v době konání slavnosti Mělnické vinobraní 2012 (21. – 23. září 2012) v placené zóně města provozovat svou činnost, aby předložili seznamy zaměstnanců. Zaměstnavatel předloží  v době od 20.8. 2012 do 7.9.2012  u Martiny Anny Šťastné  na Odboru vnitřních věcí  MÚ Mělník jmenný seznam zaměstnanců včetně čísla občanského průkazu, kteří budou prokazatelně pracovat v době vinobraní v placené zóně města(viz. www.melnik.cz, Mělnické vinobraní, plánek vinobraní),  a to následovně: obchody, provozovny, ostatní -  max. 2 ks/den, restaurace, bary, vinárny  - max. 4 ks/den.
Na základě tohoto seznamu obdrží zaměstnavatel pro své zaměstnance povolenky k volnému vstupu. Tímto označením společně s občanským průkazem se budou zaměstnanci prokazovat výběrčí službě při vstupu do placené zóny, přičemž lidé bez označení nebudou dále vpuštěni.
Povolenky budou vydávány odborem vnitřních věcí po předložení seznamu, v termínu od 10.9.2012 do 14.9.2012.
 
 
Mgr. Helena Vavřinová
tisková mluvčí
 
Městský úřad Mělník
náměstí Míru 1
276 01 Mělník


Město - z radnice