Tip: S ostatními uživateli si můžete posílat soukromé vzkazy!

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Město pokračuje ve tvorbě regulačních plánů

Regulační plán podrobně vymezuje na každém pozemku a parcele závazné regulativy pro jeho využití – z něj se dozvíme, zda je pozemek zastavitelný, jaký druh stavby tam může být, v jaké vzdálenosti od hranice se na pozemku může stavět, někdy se stanovuje i tvar střechy, orientace hřebenu apod. Schváleným regulačním plánem se musí všichni řídit.

Pokud jsou plány rozpracované, má veřejnost možnost se tvorby plánu zúčastnit. Veškeré aktuální informace občané najdou na úřední desce a na internetových stránkách města.

 

Podle nového zákona musí město do pěti let transformovat na regulační plány územní plány zón schválené před novelou stavebního zákona v roce 1998 – na Mělníku se to týká částí Chloumek, Podolí a městské památkové zóny. Ještě dle starého zákona byl schválen regulační plán Mlazic. Pokud by tak město neučinilo, plány by pozbyly platnosti.

Rozpracovány jsou regulační plány Rousovic a Průhonu – zde už bylo vydáno souborné stanovisko, tzn., že plány jsou již závazným podkladem pro rozhodování všech dotčených orgánů státní správy. Dále se pracuje na regulačním plánu Blata (Neuberg).


 

Pavel Průcha, vedoucí Odboru výstavby a rozvoje MÚ Mělník


Město - z radnice