Tip: Máme přehled co se kde šustlo! Buďte v obraze!

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Městská policie Mělník informuje

11.1..2007    15:32 hodin

V Čertovské ulici  opětovně volně  pobíhali psi místní občanky. Vrata vedoucí k domu tohoto muže byla zcela otevřená. V průběhu provádění opatření strážníci viděli, že  psi obtěžují  procházející občany  a také malé  děti. Vše hlídka zadokumentovala fotoaparátem. Poté přišla žena, která psy zavolala jménem a zavolala je do otevřených vrat majitelky psů.Strážníkům  sdělila,  že  je matkou  majitelky psů a že  psi jí chodí pravidelně po ulici naproti. Při uvedeném jednání  strážníci hovořili i přímo s majitelkou psů, která řekla, že o útěku svých  psů ví, ale není si vědoma žádného přestupkového  jednání   či stížností  od spoluobčanů.  V daném  případě, kdy  útěky  psů  jsou takřka pravidelné,  trvají již  řadu měsíců  a mnoho  občanů již  vzneslo na  uvedenou  skutečnost  stížnost, protože  psi   ohrožují procházející  občany a  malé  děti,  již došlo  i k  napadení  ostrahy Českých  přístavů, bude  celá věc  z  důvodu  možné  účinné  a   důrazné  sankce či jiného opatření předána na Odbor správních věcí MÚ Mělník.                                                          

 

 11.1. odpoledne

Při kontrolní činnosti v části Rybáře strážníci zjistili, že  v opěrné zdi u toku řeky je několik betonových výtoků a  z  nich do řeky  vytéká neznámá,  zapáchající šlemovitá hmota. Jeden  z   těchto  kanálů je  evidentně  udržován.  Ani  při  bližším  šetření  se  nepodařilo zjistit původ této látky a ani místo jejího vzniku. V daném případě se jedná  o podezření  ze spáchání  přestupku či  jiného  správního deliktu, bude celá  věc včetně fotodokumentace předána  k dořešení  na  Odbor životního prostředí a zemědělství MÚ Mělník.

 

 11.1.    18:13 hodin

Strážníci řešili případ krádeže v Kauflandu. Po příjezdu na místo jim ostraha prodejny označila muže, který již odcházel ve směru k  ul. Bezručova, jako spolupachatele uvedené krádeže. Hlídka MP muže zadržela a požádala o prokázání totožnosti. Uvedený muž byl hlídkou vyzván k  následování  do  prostor obchodního  centra. Při  následování hlídky MP se  muž pokusil o odložení 2ks litrových láhví alkoholu Božkov do prostoru pánského WC, kam po předchozí žádosti odešel,  stále doprovázen hlídkou  MP. Následovně pracovník ostrahy hlídce  předal dalšího z mužů, který také odcizil alkohol Božkov v počtu 5 ks litrových láhví. Také tohoto muže požádala hlídka MP o  prokázání totožnosti.  Tento svou  totožnost  nemohl hodnověrně prokázat, pouze své údaje sdělil ústně. Lustrací na P ČR bylo zjištěno, že se jedná o závadové osoby, které jsou  již v šetření PČR za trestnou činnost. Hlídka MP byla proto požádána o převoz osob na služebnu OO PČR Mělník. Této žádosti bylo vyhověno.

 

Svatopluk Zachoval, ředitel Městské policie Mělník

 Město - z radnice