Tip: S ostatními uživateli si můžete posílat soukromé vzkazy!

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Mělnické mateřské školy v novém školním roce

 

Město Mělník zřizuje pět mateřských škol, které sídlí celkem v osmi budovách a jejich celková kapacita je 586 míst.
 
Stejně jako v řadě jiných měst, i v Mělníku se řešily nedostatečné kapacity pro tříleté děti v předškolních zařízeních. Během posledních pěti let se navyšovaly kapacity v současných MŠ, kde to povolovaly hygienické, bezpečnostní a prostorové podmínky. A samozřejmě také finanční podmínky města. Došlo tak k navýšení kapacit v MŠ o 36 míst, nejvíce v MŠ Motýlek tím, že se v roce 2009 zřídilo celé její nové odloučené pracoviště v ulici Wolkerova s jednou třídou pro 24 dětí.
V tomto školním roce chystáme další navyšování kapacity předškolních zařízení, a to i přes to, že všechny děti předškolního věku jsou umístěny, jak to městu nařizuje školský zákon. Je plánováno navýšit kapacitu celkem o 66 míst.
Od září 2012 je v provozu další nová třída v MŠ Wolkerova pro 16 dětí. Děti do této MŠ byly již přijaty v rámci řádných květnových zápisů.
Nyní probíhají stavební práce v budově v ulici Sportovní, kde vznikne další nová, dvoutřídní MŠ pro 50 dětí.
Pamětníci si jistě vzpomenou, že tu školka před lety bývala. Vzhledem k ubývajícím dětem však byla zrušena a v budově se vzdělávali žáci ZŠ praktické a ZŠ speciální.
Nyní, po optimalizaci míst v základních školách, se tato budova mohla opět uvolnit pro potřeby předškolního vzdělávání.
Nová MŠ Sportovní bude odloučeným pracovištěm MŠ Pohádka. Po ukončení stavebních prací a po zápisu navýšené kapacity do rejstříku škol a školských zařízení, bude vypsán termín zápisu a kritéria přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání.
Rodiče se všechny potřebné informace dozví na webových stránkách MŠ Pohádka (www.mspohadka-melnik.cz) a města Mělníka (www.melnik.cz).
Výhodou této budovy je její variabilita. To znamená, že při současné rekonstrukci sociálních zařízení je pamatováno na to, že až opět poklesne porodní boom a počet dětí v MŠ, lze tuto budovu využívat pro jiné účely, např. pro potřeby základních škol či subjektů zajišťujících volnočasové aktivity dětí a mládeže. Přínosem je bezpochyby také její bezbariérovost.
 
 
Mgr. Klára Válková,
vedoucí oddělení školství


Město - z radnice