Tip: S ostatními uživateli si můžete posílat soukromé vzkazy!

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Mělničtí se mohou těšit na hřiště na hokejbal

 

V červenci začala realizace projektu Veřejné víceúčelové hřiště ZŠ Blahoslavova, které bude sloužit jak škole pro výuku tělocviku, tak široké veřejnosti především jako hřiště na hokejbal. Město Mělník podalo 28. června 2011 v rámci výzvy 65 do Regionálního operačního programu Střední Čechy žádost o poskytnutí dotace na realizaci projektu.  Žádost byla v březnu 2012 schválena Výborem Regionální rady. Realizace bude probíhat do konce září 2012. Celkové náklady na realizaci projektu byly vyčísleny ve výši 5.369.982,40 Kč a z 80%, tj. 4 295 985,92 korun, budou kryty z přiznané dotace.
Realizací projektu vznikne víceúčelové hřiště s odolným akrylátovým povrchem, mantinely, prostor pro střídačky, trestnou lavici a box pro časomíru. Akrylátový povrch hřiště v tloušťce 4 milimetrů je vhodným jak pro míčové hry, tak pro kolečkové brusle a skateboardy. Rozměry hřiště odpovídají oficiálním rozměrům hokejbalové plochy. Na hrací ploše bude kromě hokejbalového hřiště vyznačeno i hřiště pro malou kopanou, basketbal a na každé polovině jedno volejbalové. Doplňující mobiliář zahrnuje odnímatelné kůly pro síť, branky, basketbalové konstrukce, lavičky a odpadkové koše. Součástí projektu je i vybudování parkoviště pro 12 stání, včetně jednoho pro osoby s omezenou schopností pohybu.
Bc.Lukáš Kuda, euromanažer MÚ Mělník


Město - z radnice