Tip: S ostatními uživateli si můžete posílat soukromé vzkazy!

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Městská policie Mělník informuje

13.1.2007,  9:19 hodin                                  

Strážníci řešili krádež v obchodním domě EVA, kde muž z Mělníka odcizil škrabku na spárování za 149Kč. Vyšla ho draho, neboť za svůj přestupek dostal blokovou pokutu 500Kč.

 Ve 14:25 se do Evy vrátili a řešili přestupek dalšího zloděje, tentokrát z České Lípy, který si chtěl bez placení donést ambipur za 109Kč.

  

13.1.2007, 13:30 hodin

V Europivnici strážníci řešili případ ukradeného mobilního telefonu jednoho z hostů restaurace. Ten chtěl podat trestní oznámení na  neznámého pachatele. Hlídka  MP byla  operačním PČR  požádána,  aby  zabezpečila přítomnost všech zúčastněných až do příjezdu hlídky PČR. Tato na místo  dorazila ve 13:40 hodin a celou věc si převzala. V průběhu prováděných  úkonů  docházelo ze  strany cca  10  podnapilých  hostů  k  neustálému  

verbálnímu   napadání  obou   hlídek.  Protože   se  situace  neustále   vyhrocovala,  hlídka  MP  zůstala  na  místě  až  do  vyřešení  celého incidentu a byla nápomocna hlídce PČR k udržení veřejného pořádku.      

  

13.1.2007, 13:52 hodin

Za hotelem Ludmila strážníci řešili chování skupiny cca 10 osob - paintbalistů, kteří zde stříleli z plynových a vzduchových replik zbraní.  Vedoucí skupiny sdělil, že pohyb v tomto prostoru má dovolen od majitele pozemku.  Neuvědomil si  však, že  už objekt  patří  jinému  majiteli.  Následně se skupina mládeže hlídce omluvila a místo opustila.           

 

13.1.2007, 22:58 hodin

Mělnická občanka oznámila,  že  jejího syna ( 15let) před  okamžikem přepadli  dva  Rómové, fyzicky  ho napadli  a poté  mu odcizili  mobilní telefon Sony Ericsson,  stříbrné  

barvy. Tento  incident se  měl udát  v okolí restaurace Skleník.  Strážníci okamžitě udělali kontrolu okolí této restaurace a přilehlých ulic.  Při  této kontrole  hlídka ve  23:04 hodin  spatřila  v  ul.  Nemocniční   dva  rómské  mladíky, přičemž jeden z nich, jakmile zahlédl hlídku MP, se chtěl rychlým krokem vzdálit na přilehlé parkoviště. Strážníci oba mladíky (19  a 17 let) vyzvali k prokázání totožnosti. Celá věc byla oznámena jako poznatek na OŘ PČR Mělník. Zde byla hlídka  MP požádána  o převoz  výše jmenovaných  do ulice  Studentská, kde  se nachází hlídka OO PČR  spolu s rodiči napadeného chlapce. Hlídka se  před  

převozem podezřelých osob přesvědčila,  zda  nejsou  ozbrojeni. Při tom bylo zjištěno, že  jeden z mladíků má v kapse u kalhot mimo jiné mobilní telefon Sony Ericsson, stříbrné  

barvy. Následně hlídka MP ve 23:20 hodin předala mladíky hlídce OO   PČR k    dalšímu  šetření. Po  provedení nezbytných  úkonů  PČR  byla   hlídka MP  požádána o  převoz podezřelých  mladíků na služebnu OO  PČR, což bylo učiněno.  

 

Svatopluk Zachoval, ředitel Městské policie Mělník


Město - z radnice