Tip: Chcete i Vy mít svůj banner nebo komerční inzerát na tomto webu? Napište nám na [email protected].

Jezdíte na in – line bruslích? Pak jste chodci…


Podzimní počasí stále láká do přírody a za sportem a využití in-line bruslí je velice oblíbenou formou odpočinku. Přestože se rychlostí pohybu na bruslích řadíte spíše k cyklistům, paradoxně jste stále chodci. Jezdci na kolečkových in- line bruslích jsou podle zákona o provozu na pozemních komunikacích  opravdu chodci. Musí tedy dodržovat všechny povinnosti dané tímto zákonem, jak obecně platící pro všechny účastníky provozu na pozemních komunikacích, tak i specifické povinnosti dané chodcům.

 

A které povinnosti to mimo jiné jsou?

 • Je-li zřízena stezka pro chodce a cyklisty označená dopravní značkou „Stezka pro chodce a cyklisty", na které je oddělen pruh pro chodce a pro cyklisty, je chodec povinen používat pouze pruh vyznačený pro chodce.
 •  Osoba pohybující se na lyžích nebo kolečkových bruslích nebo obdobném sportovním vybavení  nesmí na chodníku nebo stezce pro chodce ohrozit ostatní chodce.
 • Chovat se ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrožoval život, zdraví nebo majetek jiných osob ani svůj vlastní.
 • Osoby pohybující se na lyžích nebo kolečkových bruslích nebo obdobném sportovním vybavení můžou užít jízdní pruh pro cyklisty nebo stezku pro cyklisty, avšak musí jezdit jen jednotlivě za sebou, nesmí ohrozit chodce jdoucí po stezce, a musí se řídit světelnými signály.
 • Je-li zřízena stezka pro chodce a cyklisty označená dopravní značkou „Stezka pro chodce a cyklisty”, na které je oddělen pruh pro chodce a pruh pro cyklisty, je jezdec na kolečkových bruslích povinen užít pouze pruh vyznačený pro chodce, přitom nesmí ohrozit chodce jdoucí v takto označeném pruhu.
 • Povinnost řídit se pravidly provozu na pozemních komunikacích.

 A jak můžete předejít úrazům na in – line kolečkových bruslích?

 • Jezděte pouze tam, kde nemůžete ohrozit ostatní.  
 • Při jízdě mezi chodci dbejte zvýšené opatrnosti a předvídejte.
 • Vždy používejte ochrannou přilbu a ochranu loktů a kolen.
 • Vyplatí se nosit i sportovní rukavice a ochranné pomůcky na zápěstí.
 • Nepřeceňujte své schopnosti, neriskujte!
 • Nikdy nejezděte tak, abyste se drželi za motorové vozidlo nebo za jízdní kolo.
 • Přizpůsobte styl a rychlost jízdy povrchu, po kterém jedete.

 

In - line kolečkové brusle jsou sportovní náčiní a pohyb bruslařů po chodníku mezi ostatními chodci je s ohledem na rychlost bruslaře možným zdrojem případných konfliktů, a to zejména s chodci se sníženou pohyblivostí či seniory.

Vzhledem k tomu, že jezdec na kolečkových bruslích je, jak již bylo uvedeno, chodec, měl by být ohleduplný a pokud je to možné volit ke své jízdě taková místa, kde svým jednáním nikoho neohrozí. Další informace k této tématice můžete získat na www.ibesip.cz .

 


Irena Podivínská, DiS.


manažerka prevence kriminalityZpravodajství

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".
Obrázek uživatele Kajik

1 Jízda na "inlajnech" - dotazy


Zdravím,

za sebe i za redakci Mělníčku díky za užitečné informace, mnoho čtenářů je jistě ocení.

K danému tématu mám 2 doplňující dotazy:

1. Dle výše uvedeného, jakožto "chodec" na in-line bruslích bych měl na běžné silnici jezdit vždy vlevo? Chápu to dobře?

2. Na cyklostezce (např. na té podél Labe), když jedu na bruslích či na kole, existiují nějaká striktní pravidla na následující:

 • Po které straně cyklostezky správně na inlinech či na kole jezdit? A co chodci? Jak zi se mají na takové komunikaci chovat?
 • Jak se na cyklostezce správně vzájemně vyhýbat, respektive z jaké strany přejíždět pomalejší cyklisty či bruslaře?

Vím, že toto všechno se dá snadno vygooglit, ale na internetu a i v rozhlase se kolem tohoto vedou celkem nejednoznačné diskuse, takže budu rád, pokud dostanu odpověď přímo od odborného zdroje.

Jakožto aktivní bruslař a cyklista se často (na cyklostezce i jinde) potkávám s rychlejšími či pomalejšími kolegy, a vždycky se to "nějak vyřeší", např. zakřičením "Pozor, kolo zleva!" apod., ale občas se někde prožene nějaký střelec, který víceméně ohrožuje ostatní. Takže trocha osvěty určitě neuškodí.

Předem díky za Vaše odpovědi, případným diskutujícím též.

Jan Král 

---Doufej v nejlepší, získej ještě lepší!---